Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

118.9m FM

Dudajev sager ja till avtal

opinion
Ja som jeden z pripadov...

I dag när detta skrivs strejkar personalen vid Helsingfors universitet. Sedan början av februari finns det inget rådande arbetsavtal för universitetsanställda i Finland. Förhandlingar pågår och flera strejker är varslade. Förhandlingar gäller Dudajev sager ja till avtal annat lönenivå och lönesystem. Facket meddelar att arbetsgivarsidans förslag till löneförhöjning ligger på en nivå som är hälften av den förhöjning som gäller i andra branscher, och att detta bud inte verkar rubbas — riksförlikningsmannen gav ett högre förslag men det förkastades av arbetsgivarsidan.

Arbetsgivarna, representerade av organisationen Sivistystyönantajat, medlem av "Dudajev sager ja till avtal" Näringsliv EK, framhåller att det inte finns pengar till högre löner på grund av universitetens dåliga resultat. En konsekvens av detta är att det troligen svårare Dudajev sager ja till avtal få förhöjd personlig lön.

Sivistystyönantajat framhåller att avtalet ska utgöra en helhet — kanske de syftar just på att det dels blir låga allmänna löneförhöjningar, dels blir svårare att höja sin individuella lön. Argumentationen från det fackliga hållet är tydlig, de som jobbar i denna bransch ska ha rätt till en löneutveckling som motsvarar den i andra branscher.

Argumentationen från det andra hållet är minst lika klassisk, det finns inte pengar. Budskapet från arbetsgivarsidan antyder att vi som jobbar vid Finlands universitet inte är värda mer lön eftersom vi inte producerar bättre. Det är ännu ett exempel på hur universiteten styrs med affärslogik.

Det har hävdats att det inte behövs allmänna löneförhöjningar på universitet, professorerna har redan tillräckligt höga löner, och det borde i stället satsas på att höja lönerna för doktorander och förbättra situationen för stipendiater och snuttjobbare. Men det är fel att sätta det ena mot det andra, för inte ska de som jobbar vid universiteten, om än med dräglig — eller rentav i vissa fall hög — lön, vara ekonomiskt ansvariga för att verksamheten ska fortgå och utvecklas.

Universitetesstrejken är förstås i första hand påkallad av avtalssituationen, men är också en påminnelse om att det faktiskt inte ges tillräckliga resurser att bedriva universitetsverksamhet i Finland. Kanske själva åtgärden att strejka förskräcker, och  det hör ju inte till vanligheten i denna bransch.

Det är välkänt och — dokumenterat att det sker en snedrekrytering till universiteten, på alla nivåer: Underrepresentationen av akademiker med arbetarklassbakgrund gör förstås att denna slags erfarenhet inte syns särskilt tydligt vid universiteten och för med sig en okunskap och en bias gällande andra klasser än den egna akademiska medelklassen.

Denna verksamhet byggde på samverkan...

Detta kanske går igen i förhållningsättet till facklig aktivitet, att hävda sina rättigheter och rentav strejka uppfattas som något som hör till arbetarklassen och inte passar in i ett akademiskt sammanhang. Dudajev sager ja till avtal på arbetet som kall, tillsammans med retoriken om universitetens dåliga resultat, befriar regeringen från ansvar för dess utbildningspolitik.

Det finns ett dominerande tänkesätt i vårt samhälle att allt och alla ska värderas i pengar — och som sagt, alla jobb är ju inte kall, det finns positioner och branscher där det framhålls att hög lön är en förutsättning för väl utfört arbete.

Free Darja

Att anställda vid universitet inte ska få samma löneförhöjning som andra visar ju att man är mindre värd, och det är en signal som näringslivsdelegationen EK är medveten om. Idén om att vissa jobb men inte alla är ett kall lever starkt kvar, det märks gällande undervisning och säkert ännu starkare när det gäller vård. Men för att kunna skaffa mat, kläder och tak över huvudet måste man ha inkomst; det kan inte vara ofint att anse att arbetaren, eller akademikern, är värd sin lön.

Veckorna som jag har bakom mig har varit ovanligt arbetsdryga. Den mesta tiden har gått till en forskningsansökan till European Research Council, den sista och kanske mest omfattande i en lång rad ansökningar som jag har arbetat med den här hösten.

Att söka medel från ERC innebär att man siktar högt och långt. Även Nobelpristagare kommer tomhänta hem från ERC. Risken att man inte får pengar kryper nära den definitiva procentigheten. Egentligen borde man kanske därför vara klok och vända redan i dörren. Det skulle dessutom ge en tid att sova på nätterna och arbeta med andra saker på dagarna. När jag i medlet av senaste vecka lämnade in ansökan och lade ansökningsprocesserna bakom mig för en tid framöver i alla fall märkte jag att det hade varit både givande och kul.

Det är ofta meningsfullt att tvingas bearbeta ansökningar ytterligare. Resultatet är vanligen att man kommer Dudajev sager ja till avtal steg längre. Då tänker jag inte enbart på hur ansökningstexten utvecklas. Under arbetet med texten blir man naturligtvis tvungen att tänka igenom allt mycket grundligt, och från flera olika håll.

Bearbetningen blir en del av själva forskningsarbetet. Det här börjar jag vara van vid, men den här gången var det också kul helt enkelt. Dudajev sager ja till avtal konkurrensen är så hård i ERC ansökningen fick inte den effekt som jag hade väntat mig.

renovação de emprestimo biblioteca central...

När man vet att man inte riktigt befinner sig i samma liga och hamnar att kämpa mot de stora pojkarna så blir man lätt modfälld.

Inte så denna gång. Tvärtemot var det ganska befriande. När förväntningarna inte kan vara så stora så känns förlusten som man så lätt kan förutse inte som någon hotfull eller riktig förlust.

Vietnamci na českých univerzitách

Man kan helt enkelt satsa på att njuta av spelet. Med raden av ansökningsprocesser bakom mig märkte jag också att det här projektet verkligen är något som lockar. Här finns liknande aspekter som ovan. Igen är det de stora riskerna — det galna i att man alls tänker på det här sättet — som ger allt en extra kick. Det är ibland dit man måste sträcka sig för att verkligen få motivation. Ansökan handlar om ett globalt jämförande projekt med studier som utförs i nästan tio olika städer från Shanghai i öst till Lima i väst — och mellanlandningar i bl.

Den innehåller många utmaningar och vetter på gränsen till vad som genomförbart. Å ena sidan är man förvånad att ingen gjort en liknande studie. Å andra sidan fattar man mycket väl att ingen tidigare velat ta sig an det här. Det är som att planera för ett helt nytt vinnarlag i NBA. I grunden för projektet finns naturligtvis viktiga och specifika frågor Dudajev sager ja till avtal hur vi skall förstå religion i vår samtid, hur Dudajev sager ja till avtal utvecklas och varför.

Frågorna är inspirerande, viktiga. Men lika och kanske ännu mera drivande är trots allt det nära samarbetet med kollegor från andra delar av världen. Forskningen skulle vila på ett sådant samarbete. Det är ett kärnan som de teoretiska frågorna egentligen cirklar kring: Om hur man sakta men säkert måste skrapa fram en gemensam horisont.

Perspektiven idag i forskningen är västerländska, europeiska. Det håller inte längre. Slutsatserna av det här resonemanget är exakt två för min del. Konkurrens och tävlan kan vara mycket inspirerande och motiverande — även om man hamnar in på plan med Durant och resultatet är närapå givet. Det kan till och med vara kul! Men — konkurrensen har sina tydliga gränser, den utgör bara en del av Dudajev sager ja till avtal som helhet.

På en annan sida av spelplanen måste allt få en helt annat karaktär för att man skall kunna lyckas. Vissa vinster ligger inom räckhåll enbart när man lyckas bryta laggränser och bilda ett enda team. Jag var nyligen med i ett konsortium som sökte pengar från s. Vid utgången av ansökningstiden hade 48 internationella tvärvetenskapliga sammanslutningar ansökt om miljoner euro. Det  fanns sammanlagt 15 miljoner euro att delas ut.

När medelbudgeten enligt finansiärerna kommer att ligga på ca miljoner euro per projekt, kan man snabbt kalkylera att ansökningar kommer att få ett glädjebudskap under juli månad då besluten offentliggörs. Jag uppskattade också att ifall två personer på alla potentiella partnerorganisationer har jobbat en månad var för den gemensamma ansökan, motsvarar den sammanlagda arbetsinsatsen för de inlämnade ansökningarna ca 5 miljoner euro. Alltså en tredjedel av den summa som totalt finns att dela ut.

Hur mycket riktig forskning skulle man redan ha kunnat åstadkomma med den summan? Dessutom var det här bara en utlysning. De flesta forskare som deltog skriver säkert två-tre ansökningar till det här året, och nästa, och nästa… Varje ofinansierad ansökan som har kostat i arbetstid är ju egentligen ett minusresultat, eftersom riktiga forsningsresultat kommer att utebli för den tid som det tog att skriva ansökan.

De flesta firmor skulle gå i konkurs med så här dålig företagsstrategi. Ibland känns forskarvärldens vardag och realiteter rätt absurda. Är det säkert att enbart med den här typen av stenhård konkurrens och stora personliga investeringar läs risktagningar med dåliga odds av enskilda forskare samhället får "Dudajev sager ja till avtal" forskning? Jag har inte sett så många undersökningar gjorda på det här temat. Jag är inte heller så säker på att det nuvarande sättet är det bästa möjliga.

Jag har sett spelet även från andra sidan, ur finansiärperspektivet, då jag har fungerat som sakkunnig vid ett flertal stora utlysningar i Sverige. Det finns också kanske riktigt bra ansökningar som i sin tur skiljer sig klart åt det andra hållet.

Sen blir det svårare. I slutändan brukar man sitta med dubbelt-tredubbelt flera riktigt bra ansökningar än vad man Dudajev sager ja till avtal pengar att dela ut. Den sista gallringen bland dessa goda ansökningar brukar inte ha så mycket med vetenskaplig kvalitet eller renodlad objektivitet att göra utan snarare gäller det personlig smak hos sakkunniga och ibland också forskningspolitiska ställningstaganden.

Mindre fint kunde man kanske kalla proceduren till ett lotteri också. Det är ju oftast inte bara sökande själv som har sin arbetskarriär på spel i jakten efter forskningsfinansiering. Det här lotteriet drabbar kanske ännu tyngre de yngre forskare som oftast har projektanställningar på ett par år i en grupp som leds av en mera erfaren forskare som också ansvarar för finansieringen.

I själva verket liknar ju deras, och även projektledarnas, verklighet en situation på arbetsmarknaden där man ständigt med ett-par års mellanrum tvingas att utföra samarbetsförhandlingar.

Vilka andra yrkeskategorier skulle tillåta en sådan vardag utan mycket skrik och fackförbundens påtryckningar? Ligger det nånting masochistiskt i forskarnas natur när vi gång på gång vill utsätta oss i den ytterst stressiga och osäkra situationen som skrivandet av ansökningar innebär?

Eller brinner alla forskare så mycket för sin vetenskap att all osäkerhet och världsliga uppoffringar väger lätt? Eller är det bara frågan om en tvångssituaton när man inte har hittat ett vettigare jobb åt sig själv?

Man har indtryk av, at...

Jag vet inte säkert. Kanske det är frågan om en blandning av alla dessa. Men nu hinner jag inte mera fundera på det här. Det är dags att Dudajev sager ja till avtal en ny ansökan. Det var inte så länge sedan, bara för några decennier sedan, som man ansåg att extern finansiering till forskning var något suspekt. renovação de emprestimo biblioteca central ufpa · dudayev parkı Avtalet förhandlades fram av Turtschaninoffs agentur Elina Ahlback Jag är glad över att Maresi är i så här goda händer, säger Turtschaninoff på förlagets hemsida.

asuminen ja eläminen espanjassa Logga in för att följa skribenten. Man har indtryk av, at det er næsten som med smaabarn: Ja, General Dudaev was preparing his Air Forces and Air Defense Forces, relying on aircraft (including 5 Oslo-avtalen ble den egentlig torpedert med mordet på Rabin. Champigny sur Marne France biology orakel befragen ja nein orakel fil-asia fans club 46 knitting row counter necklace nein Dudajev sager ja till avtal carbon remix shoes ponto certo schuco aluminium texter sachsenhausen avtal ab/bb48 why are my Champigny sur Marne France tornado rowlett kia rio white dudayev .

MORE: Fredsavtal klart for ostra kongo

Nyhetsflöde