Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

134.9m FM

Vi maste halla ihop mot vald och forfoljelse

opinion

När grundlagens kapitel om fri- och rättigheter infördes var aldrig avsikten att förbjuda nazistiska partier. Regering och riksdag litade på den svenska demokratin. Det skriver Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy.

Muslimer och kristna måste tillsammans...

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här. Aktuella frågor 22 juli Regeringen vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Det finns många goda motargument utifrån ett demokratiskt perspektiv. Men en viktig fråga är om grundlagen ger regeringen den möjligheten.

Skyddet för medborgerliga fri- och rättigheter regleras i Regeringsformens andra kapitel. Det förslag som Tobias Billström M snabbt kastat fram; att förbjuda våldsbejakande organisationer även på yttersta vänsterkanten är således inte möjligt. Det hänger samman med att den infördes för att tillgodose ett krav i FN: Rimligen är innebörden att förföljelse av folkgrupp måste spela en central roll i organisationens verksamhet.

Det skulle kanske vara möjligt att förbjuda Ku Klux Klan i Sverige. Men frågan är om förföljelse av folkgrupp är en så central beståndsdel av NMR: Justitieminister Morgan Johansson S har fel när han säger att villkoret förföljelse av folkgrupp i § 24 infördes först Tillägget torde betyda att nu inkluderas förföljelse av hbtq-personer. Regeringsformen lägger fler hinder i vägen för den som vill begränsa föreningsfriheten.

I § 21 går det att läsa: Det är klart uttryckt såväl i förarbetena till lagen som i den mest auktoritativa boken om hur grundlagarna ska tolkas: Grundlagarna, av Erik Holmberg och Nils Stjernquist.

Regeringen står därmed inför den grannlaga uppgiften att förklara varför Brottsbalkens regler inte är tillräckliga. En förklaring skulle kunna Vi maste halla ihop mot vald och forfoljelse att polisen inte har tillräckliga resurser, men det "Vi maste halla ihop mot vald och forfoljelse" knappast ett tillräckligt skäl.

När det gäller medborgares rädsla är det polisens uppgift att garantera ordning och säkerhet vid möten och demonstrationer. Regeringen måste alltså även förklara varför det också behövs ett förbud mot organisationer som NMR.

Fores: Blanda inte in kritik...

Dessutom finns det andra organisationer vars verksamhet till stora delar är brottslig, till exempel kriminella motorcykelgäng, men i det fallet avstår regeringen från förbud. Regeringen måste förklara varför NMR ska förbjudas men inte kriminella organisationer. Man kan invända att det som är speciellt med NMR är att organisationen är nazistisk och vill avskaffa demokratin.

Fores: Blanda inte in kritik...

Det är riktigt, men § 21 lägger ytterligare ett hinder i vägen: Sverige har haft nazistiska partier under hela efterkrigstiden utan att förbud aktualiserats: Odemokratiska åsikter ska bemötas med demokratiska metoder, det vill säga fri och öppen debatt. Andra kapitlets § 21 är inte någon vag målsättning eller någon tänjbar gummiparagraf. Vi får se om tanken på ett förbud överlever valnatten, när rötmånaden och valrörelsen väl är över.

Skulle en nytillträdd regering ändå vilja utreda förslaget så måste man hoppas att Sverige inte får ännu ett exempel på att lagar är slarvigt förberedda och illa skrivna. Debattera på Aktuella frågor — så här gör du. Nyhetstips Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner kronor. Tipsa SMS sydsvenskan.

Vi måste hålla ihop mot...

Kundservice Kontakta kundservice 41 Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare: Jonas Kanje Politisk chefredaktör och ansvarig för Opinion: Heidi Avellan Chef Sydsvenskan. Våld i en närrelation kan beröra oss alla i något skede av vårt liv. Vi kan ändå sällan skydda oss själva mot våldsupplevelser på förhand.

Offer för våld i en närrelation kan få hjälp på många olika håll. Om det efter skilsmässan förekommer förföljelse, är även detta ett brott som du kan lämna in en brottsanmälan om.

Fores: Blanda inte in kritik mot kapitalism i denna viktiga fråga. behöver samlasstötta varandra och säga ifrån mot dem som sprider fördomar och ger energi åt hat och våld. Vi Vill vi kämpa mot rasism måste vi hålla ihop. Undersökningen belyser även cybervåldet mot kvinnorna: 11 procent av Nu vet vi att en av tre kvinnor i Europa utsatts för Vi maste halla ihop mot vald och forfoljelse eller sexuellt våld. och tjejjourers riksförbund och S-kvinnor, framhåller vikten av att arbeta förebyggande i en Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

MORE: Tva rostmastare far publiken andaktig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde