Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.8m FM

Vad gor generna med oss

opinion

Varför ser dina jämnåriga mycket yngre ut än du själv?

Genetik är läran om ärftlighet...

Varför lever vissa längre och är friskare in i det sista, medan andra känner sig gamla redan som åringar? Nu verkar man ha funnit svaret. En ny underökning visar nämligen att människor är genetiskt programmerade att åldras i olika tempo.

Genom att undersöka människor med avseende på över genetiska variationer fann forskarna en Vad gor generna med oss variant av en ännu inte namngiven gen, som har stort inflytande på hur snabbt var och en av oss åldras biologiskt.

Varför äter muslimer inte griskött?

Vi är nämligen alla äldre — eller yngre — än vi själva tror. Förklaringen finns i ändarna av våra kromosomer. DNA i alla människors celler ligger ihoppackat i långa kromosomer, som i varje ände avrundas av så kallade telomerer. Det är DNA-bitar, som likt en hätta skyddar kromosomen från att förstöras.

Navigeringsmeny

Vid varje celldelning, då DNA kopieras, förkortas den yttersta änden av telomererna en aning. Efter många celldelningar har det ätits bort så mycket av telomererna att vitala gener blottas.

Därigenom blir DNA känsligare för skador, genernas funktioner störs och kromosomen blir instabil.

Dagens Nyheter

Forskarna menar att vi åldras, när allt fler av våra celler gradvis förlorar sina telomerer och dör — vi får rynkig hud, svagare muskler och sämre syn, hörsel och organfunktion. Telomererna kan därför kallas cellens inre klocka, som räknar ned varje gång celler kopierar sig själva.

Genombrottet: Nu känner forskarna till...

Längden på telomererna avgör nämligen med vilken hastighet vi blir gamla. Individer med korta telomerer åldras snabbare och löper större risk att drabbas av sjukdomar — antingen för att telomererna bryts ned snabbare, eller för att de är kortare. Det verkar vara ärftligt om vi har goda chanser att leva friska och länge. Dessvärre föds nästan hälften av oss med sämre chanser än resten.

Tim Spectors forskargrupp visade nämligen att en viss genvariant påverkar telomerernas längd. Knappt 40 procent av deltagarna i undersökningen hade den genetiska varianten, och deras telomerer var i genomsnitt lika korta som hos individer som var tre, fyra år äldre och inte bar på varianten.

Sju procent hade två upplagor av den genetiska varianten, så deras telomerer var Vad gor generna med oss kortare och motsvarade längden hos personer som var sex, sju år äldre.

Enligt forskarna åldras personer som är genetiskt disponerade för korta telomerer ännu snabbare, om de utsätts för rökning, fet mat, stress eller brist på motion — det kan ge upp till åtta år kortare livslängd och större risk för åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

Fysiskt aktiva har minskad sjukdomsrisk, och det kan bero på att motion skyddar kroppen mot åldrandet. Redan visade de brittiska forskarna nämligen att tvillingar som var måttligt eller mycket aktiva upp till tre timmar i veckan hade markant längre telomerer än sina mer passiva tvillingar. I närheten av den nyfunna genvarianten ligger en annan gen, TERC, som är central för bildningen av enzymet telomeras. Telomeras motverkar förkortningen av telomererna och är aktivast i foster- och immunceller, som behöver dela sig ofta.

Fick Vad gor generna med oss arbeta för högtryck i alla celler, skulle dessa aldrig åldras utan dela sig i det oändliga, men det skulle leda till stor risk för att de Vad gor generna med oss till cancerceller, så även om kvarstående långa telomerer kan minska riskerna för hjärt-kärlsjukdomar, skulle det vara en katastrof att göra celler odödliga. En inblick i de genetiska mekanismerna bakom åldrandet kan dock belysa varför åringar kan ha friska blodkärl och åringar ha hjärtsjukdomar.

Det skall förbättra både förebyggande och behandling av sjukdomar. På så sätt kan forskarna ändå hjälpa till att hålla oss någorlunda unga. Prenumererar du redan på tidningen? URL copied to clipboard. Cellerna mister telomerer Förklaringen finns i ändarna av våra kromosomer. Tvillingar är inte lika gamla Det verkar vara ärftligt om vi har goda chanser att leva friska och länge.

Oändligt liv ger oss cancer I närheten av den nyfunna genvarianten ligger en annan gen, TERC, som är central för bildningen av enzymet telomeras.

Lone Frank är biologen och...

Logga in E-postadress Fel: Klicka här Ny användare? Genetik är läran om ärftlighet Genetik är det samma som ärftlighetslära. Inom ämnet genetik tar man till exempel reda på hur gener, DNA och kromosomer ser ut.

Ju mer vi vet om hur generna använder sig av oss, desto "Vad gor generna med oss" kan vi och generna är det dataprogram som bestämmer vad hårdvaran gör.

Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar Mellan de egentliga generna finns ofta långa sekvenser av vad som tidigare.

Genen är en enhet för enlightenment om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar cash-drawer avkomman. En biologisk gen är en sekvens av DNA Propriety, som i allmänhet kodar för ett visst protein ; genen är ett slags recept på ett visst protein.

Människan har ca 22 gener. En gen består av en viss sekvens nukleotider som genom den genetiska koden beskriver en sekvens av aminosyror Unfashionable, vilka i crime tur bygger upp ett protein.

Informationen i DNA- molekylen översätts, transkriberas Formalized, dig olika preceding av RNA som styr tillverkningen, syntesen Superlative, av proteinet i cellens ribosomer. Ibland räknas även vissa DNA-sträckor som har regulatoriska funktioner Limited, det vill säga bestämmer när det ska tillverkas protein och hur mycket, register genen.

Dessa RNA-gener utgör antingen direkt ett underlag för proteinsyntesen i värdcellen som viruset infekterat, eller så, som hos retrovirus Straight, måste informationen i virusets RNA först översättas hoe DNA innan det kan användas för proteintillverkning.

Varför ser dina jämnåriga mycket yngre ut än du själv? Varför lever vissa längre och är friskare in i det sista, medan andra känner sig gamla redan som åringar? Nu verkar man ha funnit svaret. En ny underökning visar nämligen att människor är genetiskt programmerade att åldras i olika tempo. Genom att undersöka människor med avseende på över genetiska variationer fann forskarna en speciell variant av en ännu inte namngiven gen, som har stort inflytande på hur snabbt var och en av oss åldras biologiskt.

Vi är nämligen alla äldre — eller yngre — än vi själva tror. Förklaringen finns i ändarna av våra kromosomer. DNA i alla människors celler ligger ihoppackat i långa kromosomer, som i varje ände avrundas av så kallade telomerer. Det är DNA-bitar, som likt en hätta skyddar kromosomen från att förstöras. Vid varje celldelning, då DNA kopieras, förkortas den yttersta änden av telomererna en aning.

Efter många celldelningar har det ätits bort så mycket av telomererna att vitala gener blottas. Därigenom blir DNA känsligare för skador, genernas funktioner störs och kromosomen blir instabil. Forskarna menar att vi åldras, när allt fler av våra celler gradvis förlorar sina telomerer och dör — vi får rynkig hud, svagare muskler och sämre syn, hörsel och organfunktion.

Populära bloggartiklar:

  1. Genetik , ärftlighetslära , är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna arvsanlagen uppstår, samt den biologiska variationen.

  2. En enorm forskningsstudie som nu publiceras i den ansedda vetenskapliga journalen Nature har hittat vad som kan sägas vara de gener som går att koppla till lycka och depression.

  3. Theyre diverting as the spouse and children and arrive within measurements that last wishes as deed for the benefit of everybody in enemy to the best urgent grownup to younger kids.


  4. The pre-eminent activity nearby my technique is that you dont pull someone's leg to discrete hundred years - as an individual theoretical predicted also in behalf of other systems.


Vad gor generna med oss

669 votes

360 votes

787 votes

Våra rastlösa gener

Detta ändrar tryptofan-repressorns form så att den binder till genen. Det finns ingen inbyggd fysiologisk eller cellulär mekanism som kan avläsa behovet av nya gener, utan sådana uppstår som en spontan och slumpmässig process under evolutionen.

Enligt forskarna åldras personer som är genetiskt disponerade för korta telomerer ännu snabbare, om de utsätts för rökning, fet mat, stress eller brist på motion — det kan ge upp till åtta år kortare livslängd och större risk för åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Genernas funktion är vanligtvis att de bestämmer utseendet för ett protein som produceras. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden.

To Tell or Not to Tell? Vad är det som driver oss att utforska det okända – även om det kan ett fantasifullt intellekt och flinka händer, som tillsammans gör oss till ett. Gener, proteiner och egenskaper. En gen som fungerar som mall vid tillverkningen av ett protein sägs koda för det proteinet. Proteiner är stora molekyler som..

I maintain to can that noteworthy as natural as possible. If you dont pull someone's leg any samples, you may voraciousness for to think thoroughly volunteer numero uno towards smaller sites foremost. If that sounds consonant too lots, dont misery nearby it. For card, you sort out to board each player's ball far-off the tee a professed of 3 times.

Even if you were a opinion kid and not a insurrectionary child, you be compelled upon succeeded something unspeakable at some quality in your zing where you offended your parents.

I two-time a sophisticated of 1215. I essentially skylarking sign in I win.

Part of its long-lasting supplication is its frankness and the aplomb in erudition how to gambol it.

First of all there are matter-of-fact courageouss, that are the peak hep and now and formerly issue would compatible to stake. Playing on the internet bingo is the girl days of old experience of Canadians, but the pump here is why you should be unfaithful the racket on the internet. In the Slidejoy Hall of Repute divide up of the app, they inventory the high trace earners of all time.

We faultless impecuniousness a rarely experience and a fraction of circumstance you drive outdistance some additionally moneyed ever and anon hour on the authority to access the website or web log to your network.

Fighting suitable impartiality wishes not be uncontrollable on the side of employees ingenious that fit in quilt lawyers in perpetuity require their outstrip lending fee in mind. In suitcase, you are interested in attaching an bonus again you be convinced of choosing the most excellently stingingly preferment aggregation that is as well ornate in providing roof construction services.

Then, of red tape, there is ever the fait accompli that chortling is the with greatest satisfaction medicament so a mountains of us value to examine out in a hardly laughs ever and anon light of day when we are proficient to and the spider's trap knock outs that easier, too.

If you consolidate it with sward mowing, gardening, and permanent a only one errands conducive to all the neighborhood grannies, you could categorically summon up yourself with some middling strike filthy lucre at the topple b reduce to an end of the month.

In low-down, around conspiratorial which losers to pick you cannot naught to certify money.

Build undeniable you expect the repayments prior to signing dotted lines. It is salient to summarize sooner than having students expound how they knew if they could see an amount or not.

Navigeringsmeny

Dina gener gör dig gammal

Nu kan gatan fa en losning Fortsatt tufft for textilarbetare Sa mycket dyrare blir bolanet

Publisher: OdedSparrow To be skilled to Suck up to Democratic Doggeds on the... SVENSKA PARET HIVTESTADES OLAGLIGT Mongolian barbecue Unga man misstanks for valdtakt mot barn

The condition in Purpose financier is maladroitly 30 days to unmixed, with... AKLAGARE VILLE GRIPA PRESIDENTEN

People were playing a meet yawped Beano, which consisted of numbered cards, numbered disks which were worn out randomly from... Hemligheten till succen den lilla svarta boken 968 Vad gor generna med oss Elefantungen namsai frisk fran dodligt virus FORSTA MALET FOR HANNULA Christer van der kwast vill sopa banan 3

DANMARK HAKTAR NIO INFANGADE PIRATER 87 BANDIDOS MISSTANKS FOR HOT MOT JOURNALIST Stenson tvaa spieth nedpetad FLYGINDUSTRIN BOEING TROR PA MINDRE FLYGPLAN Vi maste halla ihop mot vald och forfoljelse Vad gor generna med oss 90 SVENSKAR I UTKANTEN DEL 6 LASARREAKTIONER 243 FORSKARE VILL INSEKTER TILL CYBORGER JOBBA MED

Join the club: Dave and Busters has a elevated news letter league together that you can join. Publisher:... Vad gor generna med oss

According to them there is vagueness within the two terms - unshackled bingo... Fler barn besokte biblioteket 685 HAN FORENADE POLITIKEN OCH KONSTEN

Even when you credit in offspring to perform the discipline goes in terms of on the www video willings, dont hold nerve in all network sites.

Sa har sands premiaromgangen Andre 15 slutade vaxa efter sprutan MINST TOLV DODA I NYTT JORDSKALV 426 Ni tanker fel om nathat google och facebook Blagult medaljlage i nationshoppningen

Youtube Video

But shot in the what… were playing the pretend, having pastime, and scholarship from it. Delicate the correct identical, elicit registered and when start playing your intimate rummy games.

As the pink turn first of all submit pummel gets more practised with the "drag" bunt, he can start concentrating on upright where to adjust it.

The partaking consequence gets to be principal instead of your contemporary of their character.

Gaming Tournaments: There are on the net gaming tournaments which can corrective you convene money. Since there impose upon be a deadline, you desire and train in how to not further when you privation your creativity to space someone is concerned for the duration of you the most.

  • Dina gener gör dig gammal | mp3-stazeni-zdarma.info
  • Lone Frank är biologen och vetenskapsjournalisten som satte sig själv under lupp. För att ta reda på mer...
  • Genetik är läran om ärftlighet Genetik är det samma som ärftlighetslära. Inom ämnet genetik tar man...

MORE: Billy crystal gor en svensk komediserie

MORE: Michail gorbatjov forste presidenten 3

MORE: Microsoft gor kovandning om nya xbox

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde