Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.9m FM

Arlanda far inte oka utslapp

opinion

Slopat utsläppstak för Arlanda ett oroande tecken i tiden Arlanda utan tak Utsläppstak gav miljövänligare taxibilar Fastighetsägarna: Arlandas utveckling är viktig för hela Stockholmsregionen.

Av den anledningen var det angeläget att miljödomstolen i november fastslog att något tak för utsläpp av koldioxid och kväveoxider inte längre finns. Men att ta bort utsläppstaket Arlanda far inte oka utslapp riskerar även att fortsatta miljöåtgärder avstannar. Vi måste se på utsläppen av koldioxid med ett mer regionalt perspektiv. De närmste 25 åren ska regionens befolkning växa med motsvarande ett helt Göteborg. När regionen växer måste även flygtrafiken tillåtas öka. Antalet flygrörelser på Arlanda förväntas öka från dryga   till   år Det motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på 2 procent.

De årliga koldioxidutsläppen från flygplatsen- där de samlade utsläppen från flygtrafik, "Arlanda far inte oka utslapp" och marktransporter ingår- beräknas öka från dagens dryga   ton till mellan   och   ton år I Arlandas tidigare utgiftstak utgjorde biltrafiken till och från Arlanda närmare 50 procent av koldioxidutsläppen. Bakgrunden till beslutet at slopa utsläppstaket är att man anser att Swedavia i stort sett inte kan råda över passagerares resor till och från flygplatsen. Men det berodde också på att Swedavia redan arbetar aktivt med att minska utsläppen av koldioxid samt att utsläppen från flygtrafiken till stor del omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter.

Swedavia ska istället enligt miljödomstolen fortsätta arbetet med en handlingsplan för utsläpp. Eftersom marktransporterna, det vill säga hur flygresenärerna tar sig till Arlanda, påverkar de samlade utsläppen är det bra med lösningar som ger starka incitament att ta sig miljövänligt till Arlanda. Att som idag, enbart tillåta taxi att köra miljöbilar till Arlanda är en bra lösning.

Att fortsätta förbättra buss- och pendeltågtrafiken till Arlanda är också bra ur miljösynpunkt. Men det finns säkerligen ännu fler innovativa lösningar. Om vi ser koldioxidens klimatpåverkan ur ett regionalt perspektiv på samma sätt som Arlandas fördelar är regionala, finns det flera klimatkompenserade åtgärder som skulle kunna vägas mot utsläppen från Arlanda.

Som exempel kan nämnas den nyligen träffade tunnelbaneuppgörelsen. Enligt den kommer Essingeleden att inkluderas i trängselskattezonen redanistället för som planeratnär Förbifarten beräknas öppnas för trafik. Enligt Stockholms stads handlingsplan för klimat och energi beräknas det innebära att personbilstrafiken minskar med 5 procent.

För hela regionen innebär det en utsläppsminskning med över   ton. Det motsvarar hela effekten av Arlandas utsläppstak under perioden Arlandas betydelse för Stockholmsregionens utveckling är stor i flera avseenden. Inte minst för de kunskaps- och kontaktintensiva delarna av regionens näringsliv och dess möjligheter att investera, växa och anställa i Stockholm.

Och då kan inte flygtrafiken...

Allra bäst vore om vi fick till en lösning där vi både har ett livskraftigt Arlanda samtidigt som klimatpåverkan minskar. Mesta möjliga koldioxidminskning per investerad krona är det vi borde sträva efter. Opinion När vi läser ett antal rapporter från Bankstödsnämnden om hur bank- och fastighetskrisen uppstod och hanterades i början av talet slås vi av att det finns stora likheter med dagens situation på fastighetsmarknaden, men också olikheter.

Frågan är hur vi ska tolka dagens situation på fastighetsmarknaden i relation till det som hände i början på talet? Nu har fem arkitektkontor valts ut till en sista omgång.

Vinnaren offentliggörs i slutet av sommaren Transaktioner NP3 säljer totalt elva handelsfastigheter till Max Fastigheter.

heter, för de som arbetar...

Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde på miljoner kronor. Bostäder NCC kommer, i samverkan med Aros Bostad, uppföra 86 nya lägenheter i den första etappen av bostadskvarteret Invernesshöjden, i Danderyd, i Stockholm. Ordervärdet uppgår till cirka miljoner kronor. Bostäder har kantats av svajande marknader och skakig prisutveckling som satt stor press på bostadsutvecklarna. Under året har vi också haft en riksdagsval — där den stora debatten i fastighetsbranschen främst handlade om hur lite valet handlade om bostäder.

Han tillträder från den 1 januari.

Priset för succén med nya...

Transaktioner väst Castellum förvärvar samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats, strax utanför Göteborg. Säljare är Serneke och affären uppgår till minst 1,1 miljarder kronor. När fastighetsåret går mot sitt slut blickar vi fram mot Vilka frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen? När man summerar börsåret så här långt så har fastighetsrelaterade aktier haft en relativt god avkastning trots en svajig börs i oktober.

Något tak för utsläpp till...

Bilden är ungefär densamma som under — då liksom nu tuggar fastighetsbolagen på ganska bra men rusar inte i samma takt som under tidigare år. Victoria Park förvärvar 2 lägenheter i främst Haninge från Akelius. Prislappen landar på 4,7 miljarder kronor.

Arlanda flygplats får inte öka...

Investeringsstödet för hyresrätter försvinner efter årsskiftet, något som oroar Riksbyggen men inte Sveriges Byggindustrier. Bostadsminister Peter Eriksson MP säger i sin tur att beslutet sätter omedelbar stopp för tusentals hyresrätter.

Fabege meddelade på söndagen att bolagets vd de senaste 12 åren Christian Hermelin har sagt upp sig. Han kommer att lämna bolaget under men sitter kvar på sin post tills en ny vd är rekryterad och har tillträtt. Arlanda far inte oka utslapp en kommentar säger Hermelin att han kommer att börja arbeta ihop med sin bror, Gustaf Hermelin som för nästan två år sedan lämnade posten som vd för Catena.

Fastighetsnytt — Marknad och Samhällsbyggnad. Klicka här för att avbryta svar. Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas. Ett bostadsår utan djupa spår Bostäder har kantats av svajande marknader och skakig prisutveckling som satt stor press på bostadsutvecklarna.

Castellum miljardköper Säve flygplats Transaktioner väst Castellum förvärvar samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats, strax utanför Göteborg. Panelen siar om fastighetsåret När fastighetsåret går mot sitt slut blickar vi fram mot Slutar börsåret på plus? Victoria Park köper av Akelius för 5 miljarder Victoria Park förvärvar 2 lägenheter i främst Haninge från Akelius.

Christian Hermelin lämnar Fabege Fabege meddelade på söndagen att bolagets vd de senaste 12 åren Christian Hermelin har sagt upp sig. Och då kan inte flygtrafiken öka mer.

Sveriges totala utsläpp kommer öka om bilisterna får åka längre för att ta sig till en flygplats, säger. heter, för de som arbetar på Arlanda, för resenärerna samt nödvändigt för att skapa Om det antas att utsläppen Arlanda far inte oka utslapp marktransporterna inte ökar jämfört med i dag anger geografiska gränser för var bullernivån 55 dB(A) inte får överskridas. Villkoret innebär att utsläppen inte får vara större än de var Arlanda flygplats måste få konkurrera med andra flygplatser på lika villkor och utsläppstaket bör betraktas i ett tillgänglighet ökar i takt med en ökande globalisering.

Nyhetsflöde