Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.3m FM

Varmlandsk wagner gar torrskodd i land

opinion

Numera Hong Kong-baserade visselblåsaren Edward Snowden. Edward Snowden har på kort tid blivit ett världskänt namn sedan han trädde fram som källan bakom de spektakulära avslöjandena om den amerikanska säkerhetsorganisationen National Security Agencys NSA omfattande övervakningsprogram syftande till att förhindra terrorism. Snowden Varmlandsk wagner gar torrskodd i land sammanfattningsvis  förklarat att han läckte de känsliga uppgifterna av omtanke om demokratin och friheten i USA.

Frågan är dock om detta ger hela bilden av Snowden. Edward Snowden föddes i North Carolina Han tog värvning i USAs armé med förhoppningen att bli en del av de amerikanska specialstyrkorna som kämpade i Irak. Ett par månader senare bröt han dock båda benen i en träningsolycka. Under årens lopp var han stationerad i bland annat Schweiz och Japan. Innan han lämnade Lindsay åt sitt öde för flykten utomlands hade han läckt information om det amerikanska övervakningsprogrammet till brittiska The Guardian och amerikanska The Washington Post.

Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner...

Snowdens exflickvän, Lindsay Mills. Frågan hur det kommer att gå för Edward Snowden är öppen. Själv har han sagt sig, i likhet med det udda schackgeniet Bobby Fischer , vilja söka asyl på Island. Enligt isländska diplomatiska källor måste han dock söka asyl direkt på plats, det vill säga på Island, och inte från ett annat land. Klart är att den amerikanska administrationen gärna vill lägga vantarna på Snowden och ställa honom inför rätta som skett med Bradley Manning, den homosexuelle amerikanske arméanalytikern som lämnat ut hemliga uppgifter till WikiLeaks.

The fingerprints of America´s enemies and adversaries are all Varmlandsk wagner gar torrskodd i land the disclosures about the NSA´s terrorist surveillance program. It is significant that NSA contract employee Edward Snowden would flee to Hong Kong — controlled by China — and that he would select Glenn Greenwald, a far-left columnist, as his mouthpiece. Inte bara Cliff Kincaid ifrågasätter Edward Snowdens hjältestatus.

Också det föga konservativa CNN har ställt sig frågan: Det torde vara svårt att argumentera mot detta. En före detta CIA-tjänsteman vid namn Robert Baer, som citeras av Kincaid, hävdar att Edward Snowden kan vara en kommunistkinesisk agent som arbetar åt regeringen i Peking, detta eftersom Snowden valt att, av alla Varmlandsk wagner gar torrskodd i land platser, ta sin tillfykt till just Hong Kong som står under röda Kinas kontroll.

Många inom den amerikanska underrättelseindustrin tenderar enligt uppgift att se fallet Snowden som en renodlad spionhistoria. Snowden valde, som framgår ovan, att  förse den USA-födde krönikören Glenn Greenwald vid den brittiska vänstertidningen The Guardian med information om sitt avslöjande. Greenwald har gjort sig känd för att specialisera sig på texter som ifrågasätter hård amerikansk behandling av terrorister som har förstörelsen av USA och dess nära allierade Israel på agendan. Greenwald har enligt egen uppgift valt att bosätta sig i England därför att hans homosexualitet inte skulle ses med blida ögon i hemlandet USA, något som torde kunna ifrågasättas.

Greenwald har prisat Bradley Manning för dennes överlämnande av hemliga handlingar till WikiLeaks samt den senare gruppens grundare Julian Assange, som för närvarande från sin bas i London  arbetar för den ryska regimens TV-kanal Russia Today.

Bradley Manning — inför rätta åtalad för förräderi. Cliff Kincaid riktar slutligen i sin text skarp kritik mot vissa amerikanska konservativa som hyllar Edward Snowden som en hjälte, därför att hans avslöjanden ställer den förhatliga Obama-administrationen vid skampålen.

De nu omdebatterade övervakningsprogrammen, framhåller Kincaid, påbörjades under George W. Bushs tid som president och har därefter godkänts av ett antal kongressrelaterade säkerhetsorgan.

Dagens Nyheter

Enligt en nyligen företagen opinionsundersökning godkänner en majoritet av tillfrågade amerikaner de aktuella övervakningsformerna. I går, den 22 majvar det jämnt år sedan den tyske komponisten, revolutionären och kämpande antisemiten Richard Wagner föddes. Att just  revolutionsglada Aftonbladet, med sin blott alltför välkända aversion mot judar i allmänhet och staten Israel  i synnerhet, skulle publicera denna hyllning överraskar knappast.

Det är med goda skäl det i Israel råder en inofficiell bojkott av Wagners verk. Wagner var Varmlandsk wagner gar torrskodd i land allt Nazitysklands mest hyllade kompositör. Det skall dock framhållas att inte alla israeler är förtjusta i detta, då man menar att man bör skilja kompositören Wagner från den synnerligen motbjudande människan och ideologen Wagner.

Det finns i den judiska staten till och med ett Wagnersällskap som söker kringgå bojkotten.

sångens lyckliga barn — född...

Mer om problematiken Wagner-Israel här:. Jag överlåter åt Israel och dess musik- och kulturliv att hantera Wagner och hans musik. Själv känner jag mig oförhindrad att i all stillhet framföra mitt hat mot denna patologiskt olidliga personlighet och icke minst hans musik, som jag finner svåruthärdligt svulstig, bombastisk och onjutbar.

Jag har flera gånger slagit mig ner vid TVn i akt och mening att åtminstone försöka lyssna på något wagnerianskt så kallat mästerverk, men det har inte fungerat — jag tycker helt enkelt det låter vämjeligt. Naturligtvis tvingas jag dock acceptera Varmlandsk wagner gar torrskodd i land personer med annan smak har en annan mening.

Wagner i en satirtecknares respektlösa version. Wagner var Tredje rikets favoritkompositör. Ett annat i mitt tycke delvis njutbart  Wagner-stycke är ouvertyren ur operan Rienzi, som faktiskt inleds finstämt och även innehåller ett känt melodiskt parti men naturligtvis inte saknar inslag i den sedvanligt bombastiska stilen:.

Han mördades dock bara några månader efter dess tillkomst. Cola di Rienzo som staty i Rom. Hjälte i Wagners opera   Rienzi. Wilhelm Richard Wagner föddes i Leipzig den 22 maj och avled i Venedig den 13 februari Han var därmed samtida med en annan landsflyktig tysk revolutionär, Karl Marx, som såg dagens ljus i Trier fem år efter Wagners födelse och dog i London  den 14 marsen månad efter den senares frånfälle. Wagners fader var polistjänsteman och avled ett halvår efter det nionde barnets, det vill säga Richards, födelse.

Modern  gifte senare om sig med skådespelaren, diktaren och målaren Ludwig Geyer, som möjligen också var far till minstingen som till en början gick under namnet Richard Geyer. Wagner bestämde sig vid 16 års ålder för att bli operakompositör trots att han då nätt och jämnt kunde spela piano.

Efter studier vid Leipzigs universitet, då han drogs mer till litteraturen än till musiken, blev han orkesterrepetitör vid teatern i Würzburg. Hitler uppges ha sett Rienzi gånger. Jag tänker här inte fördjupa mig i Richard Wagners rikhaltiga produktion, vars höjdpunkt är den med fornhedniska motiv Varmlandsk wagner gar torrskodd i land Nibelungenring Ringen omfattande operaverken Rheingold, Die Walküre, Siegfried samt Götterdämmerung.

Det finns gott om människor som älskar det sammelsurium av asagudar och diverse andra mytologiska skapelser och hjältar vilka befolkar dessa verk. Jag tillhör emellertid inte dessa. Den musikaliske Nietzsche — här vid pianot — avskydde Wagners musik.

Jag avskyr hans revolutionära retorik, hans antisemitism, hans hednaromantik och hans musik. Jag avskyr hans Varmlandsk wagner gar torrskodd i land och hänsynslösa gestalt. Wagner kan på mycket goda grunder anses vara en cancer i Europas politiska och kulturella liv.

Jag vill i sammanhanget erinra om vad filosofen Friedrich Nietzscheför övrigt en annan av Hitlers  och Nazitysklands husgudar, i ett plötsligt anfall av klarsyn uttryckte: Personligen skulle jag slänga Wagners samlade verk i soptunnan till förmån för denna enda aria! Bayerns galne kung Ludwig II upplät sin famn åt Wagner. Cosima var dotter till pianisten och tonsättaren Franz Liszt och var en rabiat antisemit, något som stundom var besvärande för Wagner.

Året före sin död,komponerade Richard Wagner det sista av sina storverk, Parsifal. Hans samlade skrifter gavs ut i tio band under årenmedan hans brev gavs ut posthumt i två serier Richard Wagner hade en minst sagt storvulen målsättning. Wagner ville en total mänsklig revolution och krossa den småborgerliga och kommersiella tidsandan och icke minst judenheten.

Han ville inte underhålla utan revolutionera. I likhet med Nietzsche "Varmlandsk wagner gar torrskodd i land" han ner på kristendomen. Tage Lindbom har i sin bok Fallet Tyskland skrivit så om den wagnerianska särarten:. Den revolution Wagner talar om är en inre revolution. Det är ett upphävande inte blott av etiska begrepp  utan framförallt av alla gränser mellan det andliga och det sinnliga, mellan det själsliga och det kroppsliga.

Melodiskt, harmoniskt, rytmiskt fullbordar Wagner den romantiska musiken: Nej, Wagner får vara för min del. Självfallet respekterar jag dock att andra på olika grunder kan göra en annan bedömning än jag. Även en sådan i jämförelse med Hitler så diametralt annan personlighet som den franske diktaren Charles Baudelaire fascinerades av det wagnerianska. Jag har även goda vänner och släktingar som, i likhet med min brittiske deckarfavorit kommissarie Morse, uppskattar Wagner.

Var och en må bli salig på sin fason. Jag vet inte vilken historiebok Lindén har läst, men att Lyndon Johnson skulle räknas till de stora statsmännen — annat än möjligen av den sociala ingenjörskonstens båldaste tillskyndare — har undgått mig.

Posted tagged ‘London’

Johnson är och förblir mest känd som mannen som lade grunden för USAs nederlag i Vietnamkriget. Den irrationella rädsla för aktiv religionsutövning som Lindén ådagalägger är ett återkommande tema i dagens åsiktsbildning.

Det är en inte särskilt begåvad utgångspunkt. Om vi tittar på talets stora konflikter så hade ingen av dessa med religion att göra. Första världskriget med cirka 10 miljoner döda var ett utflöde av vapenskramlande nationalism av det obotligt chauvinistiska slaget, medan Andra världskriget med dess omkring 50 miljoner dödsoffer startades av Adolf Hitlers nationalsocialister. Inte heller någon av de mindre konflikterna, exempelvis Koreakriget eller Vietnamkriget, hade med religion att göra.

Några av dem som "Varmlandsk wagner gar torrskodd i land" den kommunistiska ideologins massmördande: Samtliga var doktrinära ateister. Det gångna seklets militära kraftmätningar med det omätliga lidande dessa medförde för civilbefolkningen var ett resultat av politik och ideologi.

Logga in på Dagens Nyheter

Märkligt nog hörs utomordentligt få röster som vill förbjuda politik eller ideologi. Bara den garanterat ateistiska ideologin kommunismen bär ansvaret för mellan och miljoner människors död, beroende på hur man räknar. Var finns ropen på förbud mot kommunismen? På papperet är Sverige en sekulär stat, men samtidigt tycker många opinionsbildare och journalister att religion och främst religiositet är något som förtjänar både respekt och vördnad. Lindén tycker sig uppenbarligen se en motsättning där ingen sådan finns.

Det är riktigt att Sverige är en sekulär stat. Kyrkan Varmlandsk wagner gar torrskodd i land sedan ett antal år tillbaka skild från staten och ingen torde kunna anklaga eller, om man så vill, berömma vare sig regering eller opposition för att vara överdrivet religiösa. Däremot är Sverige inte ett sekulärt samhälle.

Babs pmm_f0ph_eva_ek Alice i Underlandet...

Religionsfrihet finns inskriven i grundlagen och alla som i övrigt följer våra lagar är tillförsäkrade frihet att utöva sin religion, hur förkastligt andra än må tycka att detta är. teraturen. De flesta europeiska länder hade sin typ av billighetstryck. De nordiska. Själva ordet skillingtryck går förstås tillbaka på skillingen, ett myntslag Hans visor på värmländska verkar ursprungligen ha skrivits bara för Varmlandsk wagner gar torrskodd i land roa vänner.

Att hon på dem kund' torrskodd gå; Kom hjelp mig ner från wagnen här! 3. Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de Vries Stefan Arvidsson 1 2. Därmed inte sagt att en värmländsk torpmiljö har något gemensamt med en En annan sådan plats är Skogsmossen i Fellingsbro socken i Västman- land. tillgängligheten och möjligheten att gå torrskodd i kärret genom anläggandet av. Med Vindens portar i ryggen går vi till vänster och stannar vid .

många år runt om i hela landet. Han har gjort ett . kunna gå någorlunda Varmlandsk wagner gar torrskodd i land, klev stadsborna på upphöjda en värmländska, en upplänning och en halvfransk skånska? Wagner, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré och Jean Cras.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde