Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.7m FM

Ljusare for exportindustrin

opinion

EXPORT Hoten och utmaningarna är många, men med de rätta förutsättningarna har exportindustrin alla möjligheter att också i fortsättningen spela en nyckelroll som jobbskapare och pådrivare för utvecklingen runt om i Sverige.

Kostnadsläget, svårigheterna att hitta de rätta medarbetarna och betydelsen av att svensk lagstiftning inte alltför mycket avviker från vad som gäller i våra konkurrentländer var några utmaningar som företrädare för tunga exportföretag i Örebroregionen och Västmanland lyfte fram vid Svenskt Näringslivs seminarium i Örebro om exportindustrins förutsättningar. Det är den verklighet vi har att förhålla oss till, betonade Cecilia Hägg, som är fabrikschef på Stoneridge Electronics i Örebro.

Företaget var värd för seminariet. Stoneridge Electronics har sitt huvudkontor i Detroit. Kunderna finns inom fordonsindustrin. Fabriken i Örebro har medarbetare och är en av Sveriges största elektroniktillverkare.

En försiktig uppgång i ekonomin syns redan nu i arbetsgivarnas anställningsplaner, visar en ny barometer från konsultföretaget Manpower. Bäst utsikter finns inom den offentliga sektorn. Arbetsmarknaden i Finland håller på att kvickna hoe, enligt det internationella konsult- och bemanningsföretaget Manpower.

I vissa branscher syns redan nu en tydlig tillväxt. Det finns ett behov av att anställa fler — till viss del på grund av att man förnyar företagsstrukturerna. För barometern intervjuades arbetsgivare i Finland.

I tre av fyra områden, och i åtta av tio branscher, förutspår arbetsgivarna att personalen kommer att öka.

 • Samtidigt sker en vändning i exportindustrin. Ljusare utsikter för exportörer Marknadstillväxten för svensk exportindustri...
 • ÖversiktMot en ljusare världsekonomi Globalt ljusare . blir allt mer kännbar...
 • fortfarande på höga nivåer men den svenska ekonomin går mot ljusare tider. . har inneburit att den...
 • Sverige är efter Tyskland den största köparen av danska varor och hittills i år har exporten till Sverige minskat med...
 • arbetare i exportindustrin var denna utveckling däremot självfallet gynnsam då gick mot ljusare...

Trots höstens varselvåg växte Sveriges BNP med 1,4 procent under det sista kvartalet , jämfört med samma period föregående år. Det visar färska siffror från SCB. Framförallt ligger hushållens starka konsumtion bakom ökningen. Nu spår Stampens Marknadschefsindex att konsumtionen i Sverige kommer att fortsätta att öka.

Marknadschefsindex för årets första kvartal stiger med fem indexenheter till 49,3 för årets första kvartal — efter att ha backat under fjärde kvartalet Det har bara hänt några enstaka gånger under de år vi har gjort mätningen att ökningen har varit fem eller mer, säger Göran Swahn, projektledare för Marknadschefsindex.

Indexet är en sammanvägning av marknadschefernas svar på fem frågor, bland annat gällande det egna varumärkets försäljning, priset på de egna produkterna, de egna marknadsinvesteringarna.

En av de optimistiska marknadscheferna är Claes Pellvik på Ving. Han berättar att efterfrågan på resor är större nu än vid samma tid förra året. Dessutom är det dyrare destinationer som lockar. Vi ser också en ökad efterfrågan på långresor, till exempel manure Karibien, säger Claes Pellvik. På frågan om de egna marknadsinvesteringarna svarar fyra av tio marknadschefer att de ska öka investeringarna på ett års sikt.

Fyra av tio svarar att investeringarna kommer att vara oförändrade. Bara två av tio svarar att de tänker minska sina marknadsföringsinvesteringar.

Det går allt sämre för svensk exportindustri. Den svenska exporten ser nu ut att minska för andra året i rad. En viktig orsak är att exporten av personbilar föll kraftigt at the mercy of hösten. Svensk exportindustri har gått sämre än väntat det senaste året. Så sent som i slutet av september räknade Exportrådet med att den svenska exporten skulle öka med 4 procent under , men nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB visar att varuexporten i stället var oförändrad fram cash-box oktober.

Och den svaga exportutvecklingen, framför allt under hösten, gör nu att Sveriges varuexport riskerar att minska för andra året i rad. Det är i så be in arrears a collapse första gången det sker sedan krisåren och Fram till i höstas såg det betydligt ljusare ut och exportsiffrorna låg månad för månad på ett stadigt extra jämfört med Och det som framför allt höll uppe siffrorna var den mycket starka personbilsexporten, som årets fem första månader ökade med hela 38 procent.

Siffror som fick branschen att tro på ett rekordår.

Att identifiera problem och ta tag i dem

Arbetsmarknaden kvicknar till – ljust för utbildning och hälsovård

Trög bilförsäljninghämmar exportindustrin

Tyvärr stödjer vi inte din version av webbläsare. Bergsguiden Fredrik Aspö undervisade de försvunna finländarna och svenskan i norra Norge: Du måste aktivera javascript för att sverigesradio. I Örebro är det någon eller några procent av de anställda som slutar varje år.

Du får då ett SMS så fort något nytt publiceras där. Avslag i hovrätten för Rwandapastorn — blir inte villkorligt frisläppt ur fängelset Francois Bazaramba är dömd för folkmord i Rwanda.

Populära bloggartiklar:

 1. Regeringsprogrammet talar om miljoner euro i nedskärningar inom utbildning och forskning.

 2. Det råder optimism i världsekonomin, trots ökad protektionism, politisk osäkerhet och tilltagande geopolitiska spänningar.

 3. Varslen kulminerade i oktober och november då månadssiffrorna var uppe i 10

Youtube Video

Are there any loyal guys out there? skita, anita, ljusare, anslutning, tvätten, inledningen, jamen, nyhetsmorgon, demirbag, exportindustrin, korsband, miljonprogrammets, simson, kräkfärdig. Inom exportindustrin är framtidsbedömningarna fortfarande svaga för jobben men i den privata tjänstesektorn som är mer beroende av..

 • ENERGIKONSUMTION INTE VAR FÖRKNIPPAD MED EXPORTINDUSTRIN OCH LANDETS EKONOMISKA NINGAR ATT BLICKA FRAMÅT MOT EN LJUSARE FRAMTID DÄR INDUSTRIN SKULLE...
 • KOSTNADSLÄGE OCH KOMPETENS ÖDESFRÅGOR FÖR EXPORTINDUSTRIN
 • DET I FJOL DEN SVAGA UTVECKLINGEN FÖR EXPORTINDUSTRIN SOM LÅG BAKOM HUVUDDELEN AV .. ÄR...
Ljusare for exportindustrin

När småföretagsbarometern släpptes i höstas blev det tydligt att småföretagarna går ljusare tider till mötes. Småföretagarna är positiva och räknar med en fortsatt uppgång det närmaste året. Konjunkturindikatorn steg från 31 till 54 och väntas stiga till 85, vilket signalerar ökad tillväxt i svensk ekonomi. Framför allt är det en starkare inhemsk efterfrågan som kommer att driva den svenska ekonomin under Det gynnar flertalet småföretag som har Sverige som största försäljningsmarknad, medan det alltjämt kommer att vara trögt för den svenska exportindustrin, säger Hans-Olof Ebbesson, Regionchef Sörmlands Sparbank.

I vårens småföretagsbarometer räknade företagen med att konjunkturen skulle förbättras. Under sommaren och hösten blev denna förbättring verklighet. Konjunkturförbättringen slår enligt rapporten igenom både inom industri- och tjänstesektorn.

För industrins del sker uppgången från en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till god tillväxt.

MORE: Avstamp for en ljusare framtid

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde