Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

94.9m FM

Far vardnaden om alla barnen

opinion

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Fokus Jag förstår. Allt fler barn i Sverige växer upp utan sina fäder. Sekelgamla könsmönster styr i vårdnadstvister.

Vårdnad. Alla barn under 18...

Utanför gallerians genomskinliga skjutdörrar håller Stenungsund på att släckas ner. Joakim Ramstedt har just träffat sin tre år gamla dotter med en kontaktperson i en av socialtjänstens lägenheter några mil härifrån.

Han gör det fyra timmar varannan vecka. Det blir åtta i månaden. Men det var så kallt så vi var tvungna att gå in. Det är en ganska stor lägenhet, och så finns det en låda med gamla leksaker, säger han. Nu är det två veckor kvar till nästa möte. I vårdnadstvister ska lagen utgå från Far vardnaden om alla barnen bästa.

Därför har man i Sverige som mål att så ofta som möjligt döma till gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte är gifta när ett barn föds får mamman automatiskt vårdnaden om barnet. Ifall det döms till enskild vårdnad i domstol är det i åtta fall av nio mamman som får den.

Sedan en lagändringdå samarbetssvårigheter blev ett starkare skäl till att upplösa vårdnaden, har antalet fall där man dömer till gemensam vårdnad minskat drastiskt.

Från hälften ner till en tredjedel. En förälder som inte har vårdnadsansvar för sitt barn har ingenting att säga till om när det gäller uppväxt, var barnet ska bo eller frågor som rör skolgång eller besök hos sjukvården.

Lena Celander-Jörgensen är barnrättsjurist och arbetar med att företräda både mammor och pappor i vårdnadstvister. Hon menar att mamman har en stor fördel i tvisterna.

Hon behöver inte visa att hon är en bra mamma. Pappan hamnar alltid i en försvarssituation och det blir en slags omvänd bevisbörda, menar Lena Celander-Jörgensen. Före förlossningen hade Joakims och mammans relation blivit allt sämre under en lång tid. En morgon när Joakim vaknade, en tid efter att dottern fötts, var plötsligt mamman borta och hade tagit deras dotter med sig.

Under perioden som följde fick Far vardnaden om alla barnen och dottern träffas mycket lite och mötena skedde alltid under mammans övervakning och på hennes villkor. Till slut kontaktade Joakim en advokat och lämnade in en stämning till tingsrätten.

Han ville ha ett normalt umgänge med sin dotter. Det var antingen det eller att ge upp. Och ge upp tänker jag aldrig göra. Joakim har en son från ett tidigare förhållande som han träffar varannan helg och deras kontakt fungerar bra. Kerstin Sjöbratt arbetar på Bris. De får in många samtal från barn med ingen eller liten kontakt med sin pappa. De bär på en sorg som präglar deras liv.

De lägger också lätt skuld på sig själva för att pappan inte är närvarande. Det kan påverka barnets självbild och trygghet med sig själv, säger hon. Joakim Ramstedt missbrukade alkohol under några veckor efter separationen.

Sedan dess har han inte druckit. Mamman anklagar honom också för att ha adhd. Inget av det här ska räcka för att förlora vårdnaden. Enligt lagstiftningen ska domstolen döma "Far vardnaden om alla barnen" enskild vårdnad om det finns risk för att det förekommit incest, svårt missbruk, misshandel eller om föräldrarna har väldigt stora samarbetsvårigheter.

I en vårdnadstvist försöker domstolen under det första mötet få föräldrarna att komma till ett gemensamt beslut. Om det inte går får socialtjänstens familjerätt göra en utredning om vem som är bäst lämpad som förälder. Utredningen brukar ta mellan tre månader och ett år och baseras enligt en undersökning vid Lunds universitet i genomsnitt på drygt två och en halv timme möte per förälder.

Domstolen fattar före utredningen ett beslut om hur umgänget mellan barnet och de båda föräldrarna ska se ut under perioden. Den som gynnas av det här tillfälliga beslutet får också i de allra flesta fall domen med sig. I Joakims fall blev det tillfälliga beslutet att han och dottern får träffas två gånger i månaden tillsammans med en kontaktperson som bestäms av familjerätten. Men under de två år tvisten pågått har de träffats högst femton gånger därför att familjerätten inte kunnat tillhandahålla en kontaktperson.

Annika Rejmer, rättssociolog på Lunds universitet, har Far vardnaden om alla barnen systemet kring vårdnadstvister tillsammans med Anna Singer på Uppsala universitet. De anser att en förklaring till att enskild vårdnad oftast döms ut till mamman är en förlegad syn på mamman som den bästa föräldern. Och sådant tvättar man inte bort så lätt, säger Annika Rejmer. När det svenska bondesamhället övergick till industrisamhälle omkring år ändrades också familjeförhållandena drastiskt. Tidigare var bondehemmet som ett eget litet företag som livet kretsade kring, båda föräldrarna tog del i barnens uppfostran.

När pappan sedan "Far vardnaden om alla barnen" förvärvsarbeta vistades han hemifrån under de långa arbetsdagarna och mamman tog över hela ansvaret för hemmet. Pappan hamnade ofta utanför familjelivet och barnuppfostran. Det blev ett samhälle där mannen tjänade pengar till familjen och kvinnan tog hand om hem och barn.

Det skulle dröja fram till sextiotalet innan kvinnor på allvar började komma ut i arbetslivet och dagis blev ett riktigt alternativ till att mamman var hemma. Samtidigt som man skulle ge mamman ett jobb försökte man också göra mannen med barn, säger Lars Plantin på Malmö högskola som skrivit en doktorsavhandling om mäns föräldraskap. Enligt justitieminister Beatrice Ask är det barnens behov man utgår från i lagstiftningen. Det viktiga är inte ifall mamman eller pappan får vårdnaden. Jag utgår från att båda är lika bra föräldrar.

Men det finns ingen matematisk jämställdhet, säger hon. Barnombudsmannen Lena Nyberg håller med om att fokus ligger på barnen. Och hon tycker att det är naturligt att vårdnadsansvaret oftare hamnar hos mamman. Men i normalfallet är det viktigt att barnet växer upp med båda sina föräldrar och min bild är att man utgår från vad som är bäst för barnet när man dömer, säger hon.

”Råder förvirring”

Barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen tror att anledningen till att pappor i så hög utsträckning förlorar vårdnadstvister ligger mycket hos familjerätten där de flesta som arbetar är kvinnor. Och kvinnor förstår bäst andra kvinnor. Naturligtvis påverkar det utfallet. De flesta utredningarna är undermåliga på den punkten, säger hon. Beatrice Ask säger att det inte finns planer på några större förändringar Far vardnaden om alla barnen lagstiftningen med tanke på att års lag är såpass färsk.

Far vardnaden om alla barnen står mot ord och jag har väldigt svårt att se att man ställer sig på någons sida i en konflikt, säger hon. Och ska man välja så är det oftast mamman som tagit hand om barnet mest, säger Chris Börgesson, enhetschef på familjerätten i Göteborg. Hon påpekar att barnen ofta är väldigt små när föräldrarna separerar och då oftast har en närmare relation till modern.

Vårdnaden hamnar oftare hos mamman än hos pappan också därför att män inte tar ut föräldraledighet i samma utsträckning som kvinnor.

Får vårdnaden om alla barnen....

Efter ett par möten med Joakim Ramstedt gav familjerätten sitt utlåtande att domstolen borde besluta om ensam vårdnad till mamman. Det innebär att domen, som kommer nu i början av året, också med största sannolikhet tilldömer mamman vårdnaden.

Farmor, farfar, en bror och kusiner. Hon får inte träffa dem. Hon får aldrig chans att lära känna Far vardnaden om alla barnen ordentligt, säger han. Det blir möjligt för samboende och skilda par att utöva vårdnad. En bieffekt av detta blir att en del Far vardnaden om alla barnen olämpliga föräldrar får behålla vårdnaden om barnet.

Samarbetssvårigheter förs upp som en större anledning att bryta den gemensamma vårdnaden och om ett barn misstänks fara illa ska domstolen i större utsträckning besluta utifrån dessa misstankar. Domen blir prejudicerande och därmed vägledande för andra liknande fall. Skip to content Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Fokus Jag förstår.

Logga in Skapa konto Logga in Skapa konto.

Artiklar om ensam vårdnad |...

Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens. Jag godkänner användarvillkoren Du måste godkänna användarvillkoren. Scanpix Allt fler barn i Sverige växer upp utan sina fäder. Sommaren dömer HD i ett fall till ensam vårdnad för mamman enbart grundat på föräldrarnas samarbetssvårigheter.

Vårdnad. Alla barn under 18...

Ämnen Familj Feminism Jämställdhet. Krönika Det är nu det sker. Krönika De små siffrorna spelar roll december 14, Av Jon Åsberg. Krönika Dags att hylla egenföretagare december 14, Av Emanuel Sidea.

Krönika Frankrikes svikna klass protesterar december 14, Av Nina van den Brink. Processen tar slut i januari december 20, Av Redaktionen. Försvaret överskattar sin förmåga december 19, Av Redaktionen.

Inrikes Talmannen ger nya besked i morgon  december 18, Av Redaktionen.

Dödens fält i Lützen

Inrikes Statsbudget ger mindre solenergi december 17, Av Redaktionen. Mer ur Nummer Michaels Jacksons mamma får vårdnaden om barnen tevekanalen CBS så får den åriga kvinnan ta hand om superstjärnans alla barn.

Nu har Michael Jacksons mamma Katherine återfått vårdnaden om hans tre barn, Prince Michael, 15, Paris, 14, och Blanket, En japansk man som visat sig vara pappa till inte mindre än tretton barn födda av thailändska surrogatmödrar får nu vårdnaden om alla barnen.

DU ÄR HÄR:

Uppenbar risk att uppgifter spridits

Transportstyrelsen bedömer risken som ”uppenbar”...

Minst 180 befaras doda i batolycka

Han kidnappade och plågade miljonärer...

Blocketse lyfter med aftonbladet

mp3-stazeni-zdarma.info mp3-stazeni-zdarma.info mp3-stazeni-zdarma.info mp3-stazeni-zdarma.info https://wstats....

Tre musketorer lyfter smakronorna

Logga in på Dagens Nyheter

Nyhetsflöde