Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

125.2m FM

25 miljoner till krigsflyktingar

opinion

Mycket stor osäkerhet runt prognosen. Uppåt asylsökande, varav 27  ensamkommande barn, kan komma till Sverige i år, enligt Migrationsverket. Myndigheten skriver samtidigt att siffran är mycket osäker.

Migrationsverket släpper i "25 miljoner till krigsflyktingar" sin nya rapport över flyktingströmmen till Sverige. Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som väntas komma, hur många som kan tänkas söka uppehållstillstånd för att arbeta och hur många anhöriginvandrare som bedöms komma.

”Kommer inte klara 140 000”

Migrationsverket skriver att prognosen är mycket osäker och anger ett spann på till 70 personer, siffror som bygger på tre olika scenario.

Huvudscenariot är att personer söker sig till Sverige i år. Förra året kom drygt asylsökande till Sverige. I huvudscenariot beräknas kostnaderna för Migrationsverkets verksamhet öka med miljoner under året. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknas bli 29,5 miljarder undervilket är knappt 2 miljarder mer än tidigare beräknat. Kostnaden för ersättningar till kommuner och landsting, samt boende för asylsökande beräknas uppgå till knappt 41 miljarder, vilket är miljoner mer än i oktoberprognosen", står det i prognosen.

Hur andra länder agerar kommer starkt påverka hur många som väntas söka sig till Sverige. 25 miljoner till krigsflyktingar resonerar också kring hur inbördeskriget i Syrien kan få effekter för antalet asylsökande till Europa och Sverige på längre sikt. Utöver syrier skulle även andra grupper öka krafitgt, exempelvis statslösa.

En sådan utveckling skulle vara av den magnitud som saknar motstycke i Europas efterkrigshistoria", skriver Migrationsverket i rapporten. Vi kan inte skaffa boenden och är redan ansträngda. Vi har redan 23 25 miljoner till krigsflyktingar som på kort sikt behöver ett nytt boende.

Navigeringsmeny

Man måste börja bygga. Campingstugorna är slut och marknaden är mättad. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S säger att prognosen, och det faktum att färre nu söker sig till Sverige, visar att de åtgärder regeringen gjorde i höstas, bland annat id-kontroller, var bra. Morgan Johansson säger samtidigt att Sverige inte kommer att klara av att ta emot människor. Det flyr de från — och så många får stanna i Sverige paflykt. Vi förklarar flyktingkaoset paflykt. miljoner kvinnor och 1,4 miljoner män flyttat till Sverige.

. Diagram 25 Befolkningen födda i Tyskland efter ålder och kön. flyktingar. Medan mer än en miljon flyktingar och migranter kom till Europa och Medelhavet undersänktes siffran till under Esa Teittinen satt oskyldigt dömd för mord 25 miljoner till krigsflyktingar åtta år.

En berättelse om krigsflyktingar, arbetskraft...

Nu kräver han 25 miljoner i skadestånd. 4,5 miljoner begär han i förskott, enligt den ansökan.

MORE: 100 miljoner till gatugropar

MORE: Volvo gav saddam miljoner

MORE: 120 miljoner for fyra matcher

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde