Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.2m FM

Bo slar larm om brister i ankomstboenden

opinion

Just nu görs inget på politisk nivå för att förbättra situationen för dessa svenskar.

I Malmö fick 59 flickor...

Det finns inte heller några planer på framtida satsningar. Samtidigt ökar antalet svenskar i Danmark och problemet växer. Möt svenskarna som sökt sig till Danmark efter att det Svenska systemet svikit dem. Vi har under fyra veckors tid granskat de brister i det Svenska systemet som leder till att socialt utsatta svenskar tar sig till Danmark där de upplever att de får bättre hjälp. Tryck här för att läsa vår spännande granskning.

Aldrig tidigare har så många unga personer levt i föräldrahemmet ofrivilligt. Enligt Hyregästföreningen vill personer flytta hemifrån i Sverige, men har inte förutsättningarna för att göra det. Samtidigt har Malmö, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, under de senaste åren haft en kraftig ökning av trångbodda hushåll.

Barnombudsmannen slår nu larm om...

Trångboddhet definieras av ett antal EU-stadgade normer, bland annat att det ska finnas ett sovrum per person över 18 år. Färre än hälften av alla unga mellan 20 och 27 år i Sverige bor i egen bostad, den lägst uppmätta andelen någonsin.

Istället har osäkra upplåtelseformer tagit över, till exempel att bo hos anhöriga, vänner, via andrahandskontrakt eller i en studentbostad.

Det har också lett till ökad trångboddhet, där storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är mest utsatta, något som Bo slar larm om brister i ankomstboenden hårdast mot unga som är på jakt efter en egen bostad. Hanna Björklund från Stadsbyggnadskontoret i Malmö, berättar om kommunens arbete för att ge så många ungdomar som Bo slar larm om brister i ankomstboenden en chans till ett eget boende. Arbetet är fokuserat kring byggande. Även om kommunen själva inte bygger några bostäder, så är det dem som möjliggör och skapar förutsättningar för bostadsbyggandet.

Genom att använda sig av planmonopolet, vilket i praktiken innebär att  kommunen är den enda aktören som har rätt att planera marken för bostadsbyggen, driver de byggplaner framåt med målet att skapa fler bostäder överlag, men naturligtvis också för de unga människor som vill flytta hemifrån till sitt första egna hem.

Dessutom äger kommunen egen mark  och där ryms det ännu mer frihet att bestämma vad som ska byggas och inte.

Att bygga nytt för att lösa bostadsbristen för unga har ofta fått kritik, eftersom att nybyggen resulterar i  väldigt höga hyror som ungdomar har svårigheter att betala med den, oftast låga inkomsten.

En annan del av problematiken kring att lösa billiga boenden för unga människor är att byggandet alltmer styrs av marknadens principer, så även allmännyttan. Det gör ju att det blir ett glapp. Alla de hushåll som inte har råd att efterfråga en bostad, där finns ingen som riktigt har ansvar för dem eller kan hjälpa dem, säger Hanna Björklund.

Hyreslägenhet är den mest efterfrågade bostadsformen hos unga som vill flytta hemifrån, 39 procent av de tillfrågade i hyresgästföreningens undersökning vill bo i en hyresrätt. Trots det har andelen unga som bor i hyresrätt minskat. Bristen på hyresrätter kommer ständigt på tal när bostadsbristen avhandlas och andelen unga som bor i hyresrätt har minskat kraftigt. Anneli Philipson är enhetschef över bostadspolitik och kommunikation vid Hyresgästföreningen.

De som drabbas värst av bristen på hyresrätter är den som ska göra sitt inträde på bostadsmarknaden, den som inte har en egen bostad att utgå ifrån, till exempel unga vuxna.

BO slår larm om brister...

En omdebatterad fråga är hur man ska kunna bygga hyresrätter som unga har råd att bo i. EU-kommissionen har kritiserat Sveriges bostadspolitik, särskilt hyresregleringen, eftersom skillnaden mellan de faktiska hyrorna och vad hyrorna borde vara är stora. Som lösning på det här föreslår kommissionen marknadshyror, som de menar skulle ge bostadsbeståndet en skjuts. Anneli Philipson från Hyresgästföreningen är kritisk till förslaget.

Marknadshyror skulle också öka segregationen. I länder där man har olika former av marknadshyror har man tvingats komplettera bostadsmarknaden med olika former av social housing, det vill säga bostäder som samhället står för som vänder sig till folk med lägre inkomster. Att hitta en rimlig hyresnivå för nybyggda hyresrätter är ett stort problem. I dag finns stöd för det ägda boendet, men inte något motsvarande för hyresrätten. Kommunerna kan ge tydligare direktiv till sina kommunala bostadsbolag att bygga bostäder till rimliga kostnader.

Att bygga billiga hyresrätter behöver dock inte vara en utopi. I Västra hamnen bygger Malmös kommunala byggbolag MKBi samarbete med Stadsfastigheter nya ungdomsbostäder där hyran för en etta kommer vara under kronor per månad.

Bostäderna är tillgängliga för personer mellan år och ska vara inflyttningsklara inom ett halvår. Peter Hingström på Stadsfastigheter är byggprojektledare:. På så sätt tänkte vi få ner priset för bostadsbyggandet. Därför blev det en kombination av arkitekttävling och lägst byggkostnad för att vinna upphandlingen. Således fick byggbolagen i uppgift att hitta lösningar som kunde matcha den kostnadsnivå som MKB och Stadsfastigheter fastställt. En av de tunga punkterna var byggkostnad per kvadratmeter, men också vem som kunde bygga flest lägenheter efter Bo slar larm om brister i ankomstboenden detaljplanen godkände.

Riktvärdet var att hyran för en etta inte skulle vara högre än kronor i månaden. Det är liv och rörelse i Västra hamnen. Skimrande fasader och nylagd trottoar trängs med högljudda byggarbeten och påkostade parker och "Bo slar larm om brister i ankomstboenden."

Dagens Nyheter

Vindarna från havet viner runt det stoltserande Turning torso och bildar korridorer av blåst mellan husen. Även om stadsdelens tillkomst klubbades igenom runt millennieskiftet är den långt ifrån färdigbyggd.

Intill den gigantiska skateparken, omgiven av palmer och exotiska barrträd pågår bygget av de nya ungdomsbostäderna, som fått namnet Stämpen.

Josefine Siegers, 21, tittar upp mot bygget. Hon är en av de hoppfulla ungdomar som anmält intresse för att få hyra en av lägenheterna som byggs.

Det var så jag fick tipset om det här boendet, jag anmälde intresse och nu får vi se helt enkelt. Josefine flyttade hemifrån för två år sedan.

Hon bodde sambo ett tag innan hon flyttade in i sitt nuvarande boende, en bostadsrätt som ägs av hennes bror. Boendet, beläget på källarplan, är inte optimalt planerat och hon har gjort försök att hitta ett annat boende, utan att lyckas. Jag hade tur att min bror hade den här bostadsrätten, men den har Bo slar larm om brister i ankomstboenden ordentligt kök eller dusch i lägenheten, det är därför jag letar efter ett annat boende.

Men om jag inte får en av ettorna här i Västra hamnen kan jag bo kvar i bostadsrätten. Och jag skulle kunna bo på andra sätt, tillsammans med andra i en större lägenhet till exempel.

För att ha chans till en lägenhet behöver man stå i MKB: I Bo slar larm om brister i ankomstboenden behöver man stå ungefär 3,5 år för att få en lägenhet, men i det här fallet tilldelas bara bostäder till personer mellan år, vilket sållar bort många som står i kön. Josefine har två års kötid och goda förhoppningar om att bli tilldelad en av ettorna. Hon studerar Bo slar larm om brister i ankomstboenden folkhögskola och har inte någon inkomst från jobb, utan får bara pengar från CSN.

Därför är den billiga hyran en viktig del av lägenheternas attraktionskraft. Hon är inte orolig för att hyran ska påverka standarden  på bostaden. Peab var det byggbolag som vann upphandlingen om att få bygga ungdomsbostäderna.

Totalkostnaden uppgår till miljoner kronor. Hur lyckas byggbolagen hålla nere kostnaderna så mycket, och varför är kostnaderna inte alltid så låga?

Roger Andersson, platschef på Peab, konstaterar att exemplet med bostadskvarteret Stämpen i Västra hamnen inte är mer komplicerat än att man har pressat priserna genom att smarta val av byggmaterial. Istället för att bygga in påkostade parkettgolv och dyra kök så har man använt sig av både billigare och enklare alternativ än vanligt. Linoleumattor och enklare kök är ett sätt att få ner priserna.

Det är absolut inga dåliga bostäder, men lite enklare lösningar. En anledning till varför man inte alltid väljer att bygga på det här sättet är den lägre förbrukningslängden på billigare alternativ, menar Roger Andersson.

Det gör att man förvaltningsmässigt tjänar mer på att sätta in lite dyrare material från början för att slippa byta ut det så snabbt. Han påpekar dessutom att vi är vana med en ganska hög levnadsstandard i Sverige och många gånger när det ska det byggas ska det vara påkostat med ekparkett och det senaste köket.

Svenska ungdomar tenderar att vilja flytta hemifrån och skaffa ett eget hem i tidig ålder. Tidigast i Europa, till och med. Enligt Martin Grander, forskare på Urbana Studier på Malmö högskola, är orsaken främst att våra ungdomar är fostrade enligt den svenska välfärdsmodellen. Det finns alltså ett välfärdssystem där ungdomar kan flytta hemifrån tidigt, och skaffa sig en egen försörjning, och man behöver inte vara hemma och hjälpa till så mycket.

I andra välfärdsregimer runtom i Europa, fungerar familjen mer som  ett slags skyddsnät, där man bor hemma under längre tid, och tar hand om sina äldre. Att ungdomar kan flytta hemifrån och etablera sig i ett eget hem kan betyda att de kan frigöra sig från familjeberoendet vilket är viktigt i Sverige.

Logga in på Dagens Nyheter

Etnologen Jonas Frykman som har undersökt normer kopplat till olika kulturer, bekräftar också vårt individualistiska livsmönster när han talar om en individualism och frigörelse som är starkt förankrad i de nordiska länderna.

Att ungdomar kan flytta "Bo slar larm om brister i ankomstboenden" och etablera sig i ett eget hem kan betyda att de kan frigöra sig från familjeberoendet, vilket är viktigt i Sverige. Det svenska samhället är uppbyggt så att mycket av dem basala funktionerna, som ett hem annars tillhandahåller som omsorg Bo slar larm om brister i ankomstboenden omvårdnad för individen, är något som samhället tar hand om.

Han målar upp bilden av hur viktig den här frigörelseprocessen  har kommit att bli eftersom en vill visa sig självständig och vuxen för familjen. Men det blir desto svårare om ungdomar inte har något annat alternativ än att bo kvar hemma.

Man ses som en avvikelse om man inte kan få ett eget boende, vilket gör att ett missnöje utvecklas. Det skapar en väldigt missnöjd generation. Normen att flytta hemifrån tidigt och bo stort själv, är något som behöver ruskas om, enligt Viktoria Walldin, socialantropolog.

Vi har låst in oss i massa system och ett system är verkligen individualismen. Vad hände med det kollektiva tänkandet? Det individualistiska tankesättet, när det kommer till att flytta hemifrån, är alltså djupt Bo slar larm om brister i ankomstboenden i vår kultur och normer. Men kan man tänka sig att bostadsbristen tvingar fram alternativa bostadsformer?

Emma Björegren27, har i större delen av sitt vuxna liv bott i olika kollektiva boenden. Vilket är något som allt fler unga kan tänka sig i en undersökning från Hyresgästföreningen.

Hela 55 procent vill dela med en annan vuxen medan 5 procent vill dela med flera vuxna, en siffra som ökat från förra året.

Jag brukar tänka på varför fler inte bor tillsammans med i kollektiv. Det är ju fantastiskt att bo med andra varför gör inte alla andra det med? Emma Björegren öppnar dörren och välkomnar in i det stora ljusa tals huset. I Malmö fick 59 flickor bo med makar BO slår larm om brister i ankomstboenden Barnombudsmannen slår nu larm om situationen på ankomstboenden.

30 tal unga killar hann bo i lokalerna. I slutet av året det tredje var det också möjligt att larma besöksverksamhet på ankomstboenden –. Vi har under fyra veckors tid granskat de brister i det Svenska systemet som Göteborg och Malmö är mest utsatta, något som slår hårdast mot unga som.

Men om jag inte får en av ettorna här i Västra hamnen kan jag bo kvar i bostadsrätten. . Därefter placeras man på ett ankomstboende i max några dagar innan man.

MORE: Har slar han idolen

MORE: Seles slar tillbaka tennis dagens varldsstjarnor trevligare

MORE: Harry potter bestallningar slar rekord 2

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde