Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.9m FM

Atal for usa massaker i irak nedlagt

opinion

Syriens nationella koalition [ 14 ]. Islamiska staten i Irak och Levanten. Också i krig med andra grupper. Asala wa al-Tanmiya fronten: Islamiska staten i Irak och Levanten: Syriska inbördeskriget eller Syrienkriget är en pågående väpnad konflikt mellan syriska regeringstrupper, ledda av president Bashar al-Assadoch stridande från olika oppositionella grupperingar.

Konflikten inleddes under den arabiska våren med de första lokala missnöjesyttringarna i januarivilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionenrespekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens åriga envälde [ 75 ] [ 76 ]och möttes med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär. Under konfliktens gång växte inblandningen från utländska intressegrupper och Syrien såg ett inflöde av pengar och vapen från utlandet.

Strider pågår på flera fronter mellan regimstyrkor och en lång rad olika organiserade rebellgrupper Atal for usa massaker i irak nedlagt ett inte obetydligt inslag av utländska stridandesom i sin tur också strider mot varandra.

Åtalet gällde massakern i den...

Det ursprungliga motivet till proteströrelsen — demokratisering av Syrien — spelar numera en mindre roll, religiösa och etniska orsaker har istället trätt fram. Syrienkriget har nu oktober pågått i över sju år. Enligt uppgifter april har minst   människor dödats och över tolv miljoner människor, vilket är mer än halva Syriens befolkning, har drivits på flykt. Minst   syrier lever i dag i belägrade städer och samhällen, med begränsad tillgång till mat, medicin och sjukvård.

Jag har letat efter övergivna...

Bakgrunden till dagens konflikt kan sökas i Syriens historia, i den politiska utvecklingen under talet, samt ur de gamla motsättningarna mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Det område som i dag kallas Syrien erövrades av muslimska araber på talet. Området var sedan en del av ett islamiskt kalifat, först det umayyadiska och från mitten av talet det abbasidiska. Under de följande århundradena kontrollerades området eller delar av området i tur och ordning av, bland andra, egyptiska regimer, abbasiderna, korsfarare och mamluker.

På talet erövrades området av osmanerna och uppgick i det osmanska imperiet. Imperiet bestod i år fram till första världskriget, då de vinnande makterna Frankrike, Storbritannien och Ryssland styckade upp Storsyrien enligt det hemliga Sykes-Picot-avtalet.

Vid övertagandet var både ekonomin och administrationen körda i botten. Fransmännen kontrollerade viktiga funktioner i samhället och man hindrade syrierna från politisk aktivitet, alla nationalistiska strävanden slogs ned, och man frånhöll dem även deras medborgerliga rättigheter.

Upproret slogs snabbt ner men missnöjet med fransmännen fortsatte och kulmineradenär Turkiet tilläts annektera Hatay -provinsen "Atal for usa massaker i irak nedlagt" nordväst. Den franska exilregeringen, ledd av general de Gaullegav till slut efter och lovade Syrien självständighet. Syrien förklarades självständigt den 17 april då de sista franska trupperna lämnade landet. Därefter karakteriserades politiken i landet men även i regionen i stort av oroligheter och regeringarna avlöste varandra, och genomfördes en militärkupp som förde den nuvarande regimen till makten.

Det socialistiska Baathpartiet har regerat i ett i praktiken enpartisystemdär oppositionspartier inte erkändes.

Partiet nationaliserade banker och industrier. Genom ytterligare en kupp tog Hafez al-Assad makten och förde landet mot en mer auktoritär regim där all makt skulle komma att centreras Atal for usa massaker i irak nedlagt honom som Syriens president.

Med hjälp av säkerhetstjänsten och militären höll han ett hårt grepp om det syriska folket i 30 år. Den romerske kejsaren Konstantin den store gjorde på talet kristendomen till statsreligion och Syrien blev ett av kristendomens centra. Detta gällde fram till talet då kristendomens dominerande roll bröts. Arabiska klanmän, umayyadernainspirerade av profeten Mohammeds läror, sökte sig då till regionen och påtvingade befolkningen sin religion islam.

Delningen av islam i sunna och shia är en konsekvens av maktkampen efter profetens död och spelar fortfarande en stor roll i konflikten mellan sunniter och shiamuslimska bekännare. Syriens befolkning har en etnisk sammansättning av syriska araberkurderarameiska talare [ förtydliga ]syriska turkar och palestinier. Den nuvarande styrande eliten, inklusive familjen al-Assad, är till stor del alawiter. Regimen i form av Baathpartiet har en socialistisk agenda och Syrien är officiellt sekulärttrots att landet är dominerat av muslimer.

Regimen ser islamistiska strömningar som ett hot mot staten och moskéerna övervakas av säkerhetstjänsten. De senaste årtiondena har regeringen gett sitt stöd till moderata former av islam för att ta initiativet från grupperingar som muslimska brödraskapetsom eftersträvar att Syrien ska bli en religiös stat med islam som statsreligion. Sammandrabbningar mellan regeringstrupper och brödraskapet har skett med tusentals dödsoffer som följd, exempelvis massakern i Hamah Underoch talet hade Syrien en exceptionellt stor befolkningstillväxten av de högsta bland de nordafrikanska staterna och Mellanöstern.

Kulmen nåddes under mitten av talet, med ett genomsnittligt födelsetal på 7,6 barn per kvinna. Under och talen hade Syrien en hög ekonomisk tillväxt, tack vare investeringar, finansierade delvis genom stöd från Sovjetunionen, stöd från andra arabstater, transferavgifter för att leda irakisk olja genom landet, samt inkomster från egna, mindre oljekällor. Arbetslösheten kunde hållas nere då tillräckligt många arbetstillfällen genererades.

På talet försvann emellertid stöden från utlandet, priset på olja sjönk, och den syriska regeringen hade en hög militärbudget. I kombination med den massiva befolkningstillväxten ledde detta till en stagnerande ekonomi, arbetslösheten steg kraftigt och inflationen skenade.

I ett försök att stoppa utvecklingen halverade regeringen militärbudgeten mellan och En hypotes som fått genomslag på sistone är att klimatförändringar och torka i regionen var en av flera bidragande faktorer till arabiska våren och Syrienkriget. Den torka som drabbade Syrien — gjorde att skördarna slog fel, vilket drev så många som 1,5 miljoner jordbrukare in till städerna, och skapade social oro som kan ha bidragit till inbördeskriget.

I slutet av januari uppstod mindre demonstrationer som en följd av Arabiska våren och som en protest mot en korrupt regering och kränkande av de mänskliga rättigheterna. Regeringen svarade 16 mars med våld och arresteringar av ett flertal protestanter. Konfrontationerna kulminerade den 18 mars då flera civila dödades.

Efter det eskalerade regeringens insatser. De använde stridsvagnar och prickskyttar för att kväsa oroligheterna. I Daraa stängdes elektriciteten av och mat beslagtogs. Den 7 maj belägrade armén staden Baniyasoch i mitten av maj belägrades HamahHomsTalkalakhLatakia och två distrikt Atal for usa massaker i irak nedlagt Damaskus.

Den 4 juni sattes helikoptrar in mot demonstranterna.

Åtalet läggs ner mot ytterligare...

Enligt syriska armén dödades av deras soldater i ett bakhåll, medan motståndare hävdade att de dödade var soldater som hade deserterat och dödats av armén. Den 12 juni rapporterade en journalist inifrån Daraa att staden var isolerad av "Atal for usa massaker i irak nedlagt" och att det fanns risk för hungersnöd.

De ditintills mest omfattande striderna skedde i Homs där den Fria syriska armén hade tagit kontroll över flera stadsdelar. Trupper lojala mot regeringen belägrade staden och attackerade med artilleri och senare med marktrupper.

De civila förlusterna i Homs uppgick till flera tusen och det humanitära lidandet var omfattande på grund av brist på el, vatten, mat och mediciner. Ett stort antal människor har flytt till grannländerna TurkietJordanien och Libanon.

Navigeringsmeny

Flyktingar har berättat om övergrepp som armén begått i form av fördrivning av civila genom att döda kreatur och bränna åkrar och avrättning av desertörer. Hundratals är gripna och torterade.

Ryssland intervenerade militärt i det syriska inbördeskriget den 30 september I slutet av mars tog syriska regeringsstyrkor kontroll över staden Palmyrasom föll i IS händer i maj i året innan. Under den nästan tio Atal for usa massaker i irak nedlagt långa ockupationen av staden har jihadisterna dödat minst personer, enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet som bevakar kriget från Storbritannien. Under sommaren utbröt strider i al-Hasakahsom till minst 90 procent togs över av kurdiska styrkor.

Den syriska, ryskstödda armén avslutade inringningen av den oppositionsstödda östra delen av Aleppovarefter oppositionen istället bröt igenom regimstyrkornas linjer i sydvästra delen av staden.

Under augusti och september har den syriska regimen övertagit flera mindre av regimen belägrade områden [ ] söder om Damaskus[ ] samtidigt som oppositionen inlett en offensiv med målsättning att norrifrån inta Hama. I början av juni inringades staden, [ ] och under juli pågår strider inne i själva staden. I slutet av augusti inledde Turkiet därför, tillsammans med styrkor ur Fria syriska armén FSAen militär operation betitlad Operation Eufrats sköld.

Denna inkluderade en erövring av gränsstaden Jarābulusen utökning av FSA: Enligt The Washington Post Max Fisher, 29 augusti föreligger två olika teorier om orsakerna till våldet i Syrien. Den första teorin kan kallas "Sekteristisk omfördelning" eller "Fareed Zakaria-fallet". Syrien har artificiella gränser som skapades av de europeiska kolonialmakterna. Under Frankrikes överhöghet tvingades en blandning av olika religiösa "Atal for usa massaker i irak nedlagt" etniska grupper ihop.

Frankrike gav makten till den alawitiska minoriteten vilket ledde till sekteristiska spänningar. Zakarias argument är att vad vi ser i Syrien på sätt och vis är den oundvikliga ombalanseringen av makt längs etniska och religiösa linjer.

Zakaria jämför situationen i Syrien med det sekteristiska blodbadet i Irak efter den USA-ledda invasionen som avlägsnade Saddam Hussein från makten. De flesta syrier är sunniaraber, men landet drivs av medlemmar av den alawitiska minoriteten. Den alawitiska regeringen ger den egna etniska gruppen särskilda privilegier, en maktfördelning som eldar på missnöjet hos missgynnade grupper som sunniaraber och etniska minoriteter som kurder och kristna araber.

Dessutom är många syriska städer och samhällen redan organiserade i etniska eller religiösa enklaver vilket innebär att lokala miliser är också sekteristisk milis vilket kan förklara varför så stor del av dödandet i Syrien har utvecklats längs sekteristiska linjer.

Den andra teorin handlar om att Assadregimens styre av landet generellt misslyckats och att den redan innan kriget sågs som olämplig att styra landet. Bashar al-Assads far Hafez tog makten i en kupp efter två årtionden av extrem politisk instabilitet. Hans regering var en produkt av kalla krigets inblandning och ett slags arabisk politisk identitetskris som svepte regionen. Men han plockade de förlorande sidorna av båda, Sovjetunionen var hans beskyddare och han följde den hårdföra, antivästliga, nationalistiska ideologi som nu är mestadels nedlagd.

Det kalla kriget är sedan länge över och större delen av regionen slöt för länge sedan fred med Israel och USA. Assad regimens ideologi och geopolitiska identitet är hopplöst föråldrad. Men Bashar al-Assad som tog makten när hans far dog, har aldrig brytt sig om Atal for usa massaker i irak nedlagt uppdatera den. Enligt Nationalencyklopedin var folket missnöjt med den politiska förtrycket, fattigdom och korruptionen under ledning av presidenterna Hafiz och Bashar al-Assad. Den var den arabiska våren som inspirerades demonstranterna.

Den libanesiska inbördeskriget och konsekvenserna som följde konflikten exempelvis korruptionen samt folkmordet i Hamah mot organisationen -Den muslimska brödraskapet- var bakomliggande orsaker till den syriska konflikten World watch monitor 25 juni Det syriska inbördeskriget har fått betydande internationell uppmärksamhet, och både den syriska regeringen och oppositionen har fått stöd, militärt, logistiskt och diplomatiskt, från utlandet.

Bland annat Iran, Kina och Ryssland har gett ekonomiskt stöd till regeringssidan, [ ] medan i synnerhet Saudiarabien, Qatar, Jordan, Turkiet och andra sunnitiska regimer och grupper samt några västeuropeisk länder, däribland USA, har gett stöd till rebeller. Islamiska staten är en grupp som uppstod ur tidigare rebeller i Irakiska al-Qaida -rebeller och andra jihadistiska sunni-milisgrupper.

Dess nye ledare Abu Bakr al-Baghdadi meddelade i april att han skulle slå samman sin organisation med den salafistiska rebellgruppen Jabhat al-Nusra Atal for usa massaker i irak nedlagt deltog i inbördeskriget mot den sekulära regeringen i Syrien, vilket medförde ett symboliskt namnbyte till Islamiska staten i Irak och Levanten det vill säga stor-Syrienockså känt som Islamiska staten i Irak och Syrien ISIS. Sammanslagningen avfärdades dock av Jabhat al-Nusra och även al-Qaidas ledare Ayman al-Zawahiri tog avstånd från den, men namnbytet genomfördes trots den uteblivna organisatoriska förändringen.

Massakeråtal mot USA-officer nedlagt en...

olika faktorer där USA:s strävan efter makt och säkerhet, Iraks brister som en . privatanställda som finns på plats i förhållande till antal soldater, och Detta resulterade i flera fall av övervåld, där massakern på Nisourtorget (mp3-stazeni-zdarma.info Åtalet gällde massakern i den irakiska staden Haditha i novemberdå 24 obeväpnade män, kvinnor och barn dödades av amerikanska soldater.

Soldaten. Islamiska staten, IS, sägs ha genomfört en massaker på yazidier i ett fängelseläger i norra Irak. Trumps USA Rysslandsutredningen Theresa May kommer att försvara sitt hårt kritiserade utträdesavtal som presenterades i.

Projektet är inte nedlagt, men däremot kommer projektet att skifta fokus.

MORE: Grupp fran eu gor fredsresa till irak

MORE: Mousavi vagrar boja sig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde