Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.6m FM

Andra ap fondens kvinnoindex

opinion

Den här webbplatsen använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida.

Huvudnavigering

Andra AP-fonden AP2 släpper idag en rapport som ger en bild av den gröna obligationsportföljen. AP2 har idag en global grön obligationsportfölj till…. Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 2,9 procent, efter kostnader, för det första halvåret Fondens avkastning relativt jämförelseindex…. Andra AP-fondens Kvinnoindex för visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår….

AP-fondernas etikråd Etikrådet firade tio år under Under dessa tio år har Andra ap fondens kvinnoindex genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag…. Under har Andra AP-fondens medarbetare konstruerat nya index för tillgångsslaget globala aktier. Det innebär att fonden nu har ESG-exponering på…. Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 9,1 procent, exklusive kostnader, för helåret Fondkapitalet uppgick vid årets slut till ,9….

Andra AP-fondens resultat för första halvåret uppgick till 15,5 mdkr och fondkapitalet till ,3 mdkr vid halvårsskiftet.

Logga in på Dagens Nyheter

Under de 15 år som Andra AP-fonden publicerat Kvinnoindex har andelen kvinnor i styrelser ökat med 26,1 procentenheter.

Kvinnoindex för visar att…. The Rise Fund har som mål att uppnå mätbara, positiva…. AP-fondernas Etikråd firar 10 år under Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att…. Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största Andra ap fondens kvinnoindex som pågått sedanhar väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens…. Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,5 procent, exklusive kostnader, för helåret Fondkapitalet uppgick vid årets slut till ,5….

Detta var resultatet av ett långsiktigt och strukturerat arbete att, utifrån…. Andra AP-fonden har tagit ytterligare steg för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen genom att implementera ESG-faktorer Environmental, Social….

Andra AP-fonden publicerar idag en skrift om sitt förhållningssätt till klimatomställningen. Fonden har också följt upp sin analys av finansiella klimatrisker….

Nordic Investor Services har för...

Andra AP-fondens resultat för första halvåret uppgick till 10,6 mdkr och fondkapitalet till mdkr vid halvårsskiftet. Fonden redovisade en total…. Andra AP-fonden minskar ytterligare sin finansiella risk inom fossil energi.

Det innebär att fonden avinvesterar aktierna i ytterligare 11 kolbolag och…. Pressreleaser Här hittar du alla pressmeddelanden som publicerats av Andra AP-fonden.

Kvinnoindex. Andra AP-fonden mäter årligen...

Andra AP-fonden — ett decennium med gröna obligationer 5 november Andra AP-fonden AP2 släpper idag en rapport som ger en bild av den gröna obligationsportföljen. Andra AP-fondens kapital ökade till ,4 mdkr 21 augusti Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 2,9 procent, efter kostnader, för det första halvåret Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar fortsätter att öka och Large Cap visar vägen 11 juni Andra AP-fondens Kvinnoindex för visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade Andra ap fondens kvinnoindex Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår….

Nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse 24 maj AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption 18 april AP-fondernas etikråd Etikrådet firade tio år under Andra AP-fonden investerar 99 miljarder enligt egenutvecklat ESG-index 12 mars Under har Andra AP-fondens medarbetare konstruerat nya index för tillgångsslaget globala aktier. Andra AP-fondens avkastning för uppgick till 9,1 procent 8 februari Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 9,1 procent, exklusive kostnader, för helåret Andra AP-fonden skapar stabil avkastning i turbulent omvärld 22 augusti Andra AP-fondens resultat för första halvåret uppgick till 15,5 mdkr och fondkapitalet till ,3 mdkr vid halvårsskiftet.

Andra ap fondens kvinnoindex AP-fondens Kvinnoindex firar 15 år: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar fortsätter att öka och Large Cap visar vägen 7 juni Under de 15 år som Andra AP-fonden publicerat Kvinnoindex har andelen kvinnor i styrelser ökat med 26,1 procentenheter.

Andra AP-fondens kvinnoindex visar på...

Andra AP-fondens investering bidrar till att FN: Etikrådets årsrapport — mänskliga rättigheter fortsatt i fokus 5 april AP-fondernas Etikråd firar 10 år under Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling 15 februari Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedanhar väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens….

Andra AP-fondens avkastning för uppgick till 10,5 procent 10 februari Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,5 procent, exklusive kostnader, för helåret Andra AP-fonden publicerar hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 10 februari var ett händelserikt år för Andra AP-fonden inom hållbarhetsområdet.

Andra AP-fonden tar ytterligare steg för integration av hållbarhet i förvaltningen 2 december Andra AP-fonden har Andra ap fondens kvinnoindex ytterligare steg för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen genom att implementera ESG-faktorer Environmental, Social…. Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen 30 november Andra AP-fonden publicerar idag en skrift om sitt förhållningssätt till klimatomställningen.

Andra AP-fondens väldiversifierade Andra ap fondens kvinnoindex skapar stabilt resultat 23 augusti Andra AP-fondens resultat för första halvåret uppgick till 10,6 mdkr och fondkapitalet till mdkr vid halvårsskiftet.

Under de 15 år som...

Andra AP-fonden avvecklar ägandet i ytterligare 19 fossilbolag 13 juni Andra AP-fonden minskar ytterligare sin finansiella risk inom fossil energi.

Visar av Visa till. Hitta snabbt Om webbplatsen. Följ oss på LinkedIn. Andra AP-fondens Kvinnoindex för visar att andelen kvinnliga Andra ap fondens kvinnoindex i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår. Andra AP-fonden publicerar Kvinnoindex för femtonde året i följd - en kartläggning av kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar framtaget. Kvinnorna tar ytterligare ett kliv fram i börsbolagens styrelser.

Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson talar om en ketchupeffekt och tror att.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde