Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.4m FM

Georgien ultimatum av sjevardnadze

opinion

D et är en sak att ha neutrala grannländer och en annan att ha grannar som är medlemmar i den nordatlantiska alliansen. Ryssland kommer därför att vidta militära åtgärder om Sverige beslutar sig för att gå med i Nato.

Vilka motåtgärder som kan bli aktuella är enligt Lavrov en fråga Georgien ultimatum av sjevardnadze Rysslands krigsmakt att avgöra:. När Rysslands utrikesminister beviljar en intervju är det mesta hårt styrt. Stolarna ska vara uppställda på ett visst sätt. Reporterns frågeområden är insända i god tid i förväg.

En stab av medarbetare har utarbetat underlag för de svar ministern ska ge. Lika noggranna förhållningsorder gäller fotograferingen: Inga bilder får tas under själva intervjun, utom under de inledande minuterna. Går det att ta bilder före eller efter intervjun? Nej, Lavrov poserar aldrig, meddelar tjänstemännen på ministeriets pressavdelning. Vi befinner oss i en skyskrapa vid Smolensk-torget i Moskva, där det ryska utrikesministeriet är inrymt.

Lavrovs kabinett är på plan 8 i det 27 våningar höga huset, som färdigställdes ungefär samtidigt som den sovjetiske diktatorn Josef Stalin dog Liksom de övriga av de sju väldiga höghusen runt om i Moskva byggdes det som ett svar på USA: De som slet på byggena var till stor del tyska krigsfångar och slavarbetare från Gulag. Högt upp på fasaden ståtar fortfarande hammaren och skäran, det sovjetiska statsemblemet, snart 25 år efter att Sovjetunionen försvann.

Inte den ryska dubbelörnen. När skrapan blev färdig för snart 65 år sedan blev den hemvist för samtliga sovjetiska och postsovjetiska utrikesministrar, de mest Georgien ultimatum av sjevardnadze Molotov, Gromyko och Sjevardnadze.

Efter 12 år på den posten betraktas han som en av världens skickligaste och mest erfarna diplomater.

Georgiens president, Eduard Sjevardnadze, tänker...

Nu har han John Kerry som motpart. Medan vi väntar på Lavrov i ett sammanträdesrum, som går i ett slags nyklassisk empirestil, sätter hans eget tv-team upp sina kameror och lampor; alla utrikesministerns officiella framträdanden spelas in eller filmas.

Kameramannen tänder takkronorna och drar för gardiner som stänger ute det Georgien ultimatum av sjevardnadze förmiddagsljuset. E n till synes avslappnad utrikesminister gör entré. Han bekräftar, på min direkta fråga, att han senare samma dygn ska flyga till Jerevan. Där ska han medla i den uppblossande väpnade konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan Georgien ultimatum av sjevardnadze utbrytarrepubliken Nagorno-Karabach.

Ytterligare hundratals mil läggs till hans resekonto. Enligt en uträkning har Lavrov som utrikesminister flugit motsvarande 83 varv runt jorden. Men nu har han mellanlandat i Moskva och är redo att svara på DN: Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttalade för en tid sedan att de svensk—ryska relationerna var kyligare än på länge.

Vad kan göras för att förbättra dem och minska spänningarna? Vi har alltid sett Sverige som en god granne, och en god partner på en rad områden Georgien ultimatum av sjevardnadze ekonomi, humanitära frågor och i internationella frågor.

Tidigare var förbindelserna goda, under åren — skedde en uppgång i kontakterna, samarbetet och den politiska dialogen, säger Lavrov.

Han påminner om att under den perioden var dåvarande president Dmitrij Medvedev på besök i Sverige, parlamentens ledningar gästade varandra och ett dussintal avtal slöts mellan länderna. Från Stockholms sida meddelades att kontakterna skulle frysas och att man anslöt sig till EU: Det var en följd av att Bryssel av någon anledning kände sig förolämpat av vår reaktion på den väpnade statskuppen i Kievdå nationalradikaler kom till makten och offentligt började hota med att förinta ryssar och ryskspråkiga i Ukraina, med början i Krim.

Vår reaktion är väl bekant, men av någon anledning beslöt Bryssel att straffa oss för det. Hans djupa stämma röjer inte några känslor, men hans ord säger mycket om hur han ser på de högernationalistiska ukrainska politikerna, och på omvärldens reaktioner.

Det råder fullt kaos i...

De leddes av den ryske medborgaren Igor Girkin. Separatisterna fick hjälp av ryskt artilleri och Georgien ultimatum av sjevardnadze förband, som med jämna mellanrum skickades över gränsen.

Ukrainska armén återtog kontrollen över flera städer underbland annat Slovjansk och Kramatorsk. Sedan mitten av februari råder vapenstillestånd enligt det andra Minskavtalet. Den ryske utrikesministerns ord skiljer sig helt från det som konstaterats från Ukrainas och västs sida: Att Ryssland intervenerade militärt i Ukraina i slutet av februari och annekterade halvön Krim efter en starkt ifrågasatt folkomröstning.

Sanktionerna mot Ryssland blev EU: Som en följd av det föll vår handel, om jag inte tar miste, med 45 procent. Vår ståndpunkt är mycket enkel: Om Margot Wallström anser att vi har ett kyligt förhållande så gäller det att stänga fönstret för dem som alstrar russofobi, så att det inte blåser från det hållet.

På senare tid har spänningen ökat i Norden och det har varit mycket uppmärksamhet kring Rysslands agerande i Östersjöområdet. Såväl den svenska försvarsledningen som Nato har konstaterat att de militära aktiviteterna från rysk sida ökat mycket kraftigt de senaste åren. Det är viktigt med förtroende och öppenhet och att man förstår varandras militärdoktriner.

En sådan dialog fanns mellan Ryssland och Nato. Och vi har alltid varnat för den ständiga utvidgningen av Nato österut. Det är varje lands rätt att besluta formerna för sin säkerhet, men man måste förstå att om militär infrastruktur närmar sig Rysslands gränser, då kommer vi givetvis att vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder.

"Georgien ultimatum av sjevardnadze" personligt i det, det är bara ren business. Fem år senare upptogs Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien i Nato, störst internationell uppmärksamhet väckte de tre baltiska före detta sovjetrepublikernas Natointräde, vilket Ryssland var starkt kritiskt till.

Men om det inte finns avsikter, varför placerar "Georgien ultimatum av sjevardnadze" militär infrastruktur vid vår tröskel? I det läget kan vi inte gå efter uttalade avsikter, utan den verklighet vi ser med våra egna ögon. Han menar att det är Nato som närmar sig Rysslands gränser och expanderar mer och mer. Men det sker, och när vi agerar för att säkra vår trygghet, anklagas vi Georgien ultimatum av sjevardnadze att handla farligt.

Using an in-depth case study...

Men det är Nato som kryper närmare oss. Ta den senaste incidenten i Östersjön då en amerikansk jagare, bestyckad med tiotals kryssningsrobotar, befann sig några tiotals kilometer från vår militärbas i Baltijsk på ryskt territorium. Lavrov syftar på en händelse i mitten av april, då ryska attackflygplan av typen Su upprepade gånger flög som närmast bara tio meter från en USA-jagare utanför Polens kust.

De fick syn på den kraftigt beväpnade amerikanska jagaren som närmar sig vår militärbas, och beslöt att ta sig en titt på vilka de var.

Så snart de sett vad det var, och det skedde från ett säkert avstånd, vände de och fortsatte sin flygning. Enligt hans mening uteslutande av ideologiska skäl. I avtalet från mellan Ryssland och Nato stadgades den heliga principen om en odelbar säkerhet, och att ingen ska stärka sin säkerhet på bekostnad av andras.

Med andra ord, i avtalet fastslogs det som proklamerats i OSSE: Och där stadgades att Nato inte kommer att utplacera betydande militärstyrkor på permanent basis hos nya Georgien ultimatum av sjevardnadze. När USA började rulla ut sitt missilförsvar i Polen och Tjeckien, och vi invände att det påverkade vår säkerhet, förklarade de att det inte var riktat emot oss.

De svarade att i rådet Ryssland-Nato hade de gjort politiska deklarationer om odelbar säkerhet, men att var juridiskt bindande garantier ges bara till medlemmar i den Georgien ultimatum av sjevardnadze alliansen.

President Eduard Sjevardnadze avgår som...

Det leder förstås till en enkel och sorglig tanke: Före händelserna i Ukraina ville Nato ge sig själv fria händer att kunna röra sig närmare våra gränser. Georgien ultimatum av sjevardnadze politiker eller militär vid sina sinnens fulla bruk kunde förvänta sig att vi skulle applådera detta. Vårt svar är absolut adekvat och proportionellt.

Det är nödvändigt utifrån vårt behov av att ha beredskap för varje tänkbar situation, med tanke på att den russofoba minoriteten i Nato, efter att ha misslyckats med att finna sitt existensberättigande i Afghanistan, försöker ena alliansen på en antirysk grundval, genom att framställa Ryssland som ett hot mot allt och alla.

Detta upplevda försämrade säkerhetsläge i Sveriges grannskap har bidragit till att frågan om en anslutning till den västliga försvarsalliansen har blivit föremål för en livlig debatt i Sverige. Den sittande regeringen har avvisat tanken på medlemskap, medan de borgerliga Georgien ultimatum av sjevardnadze är positiva.

I opinionen har motståndet mot medlemskap minskat något, men en majoritet av svenska folket motsätter sig fortfarande Nato-inträde. Oroar sig Moskva över den närmare relationen mellan Sverige och Nato? Vad blir Rysslands motåtgärder om Sverige beslutar sig för att gå med i Nato?

Därför kan man gå med i olika Nato. Det är uppenbart att dagens Nato är ett annat. Om Sverige beslutar sig för att gå med i Nato så tror vi inte för den skull att svenskarna kommer att anfalla oss. Men Georgien ultimatum av sjevardnadze den svenska militära infrastrukturen i det läget kommer att vara underställd Natos högsta kommando kommer vi naturligtvis att vid våra nordliga gränser vidta nödvändiga Georgien ultimatum av sjevardnadze åtgärdereftersom det på andra sidan gränsen finns ett militärpolitiskt block som betraktar Ryssland som ett hot och på alla sätt försöker hålla tillbaka henne.

Moskva har tidigare uttryckt oro för den ryska minoritetens ställning i de baltiska länderna. Förstår Ryssland att balterna fruktar sin stora östliga granne? Det gjordes inga försök att behålla Baltikum med våld, trots att det fanns olika åsikter i den frågan. För det har ingen sett eller hört någon tacksamhet. Och några ställer ut räkningar på miljarder dollar för jag vet inte vad. För att vi byggde industrier där, moderniserade deras ekonomier, och att investeringarna per capita var mycket högre än i den ryska sovjetrepubliken?

De tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen hade blivit självständigamen ockuperades och införlivades i Sovjetunionen Under Moskvas välde fängslades och avrättades tusentals personer och fler än Några år efter att självständigheten hade återupprättats ville de baltiska länderna ansluta sig till Nato. Lavrov säger att när han frågade sina Natokollegor om varför de ville ta emot de baltiska länderna fick han svaret att de hade kvar alla möjliga fobier från sovjetiska tider och ändå från första världskriget.

De kom med i Nato, men det uppstod inget lugn, särskilt inte med vår litauiske granne. Litauen är av någon anledning det mest aggressiva russofobiska landet och driver Nato till en antirysk kurs. Då sade man oss att konventionsskyddet för nationella minoriteter tyvärr enbart gäller medborgare.

Så ryssarna i Lettland och Estland förblev icke-medborgare genom en häpnadsväckande cynism. Enligt Ryssland var syftet att bomba terroristorganisationen IS och andra islamistiska nätverk. Georgiens parlament krävde på tisdagen att delrepubliken Adzjariens ledare Aslan Tbilisi gav honom då ett ultimatum: Om inte normal offentlig verksamhet med att dåvarande presidenten Eduard Sjevardnadze avgick och Saakasjvili själv. Using an in-depth case study of Georgia, that goes over a period from .

framställningen av president Sjevardnadze i Georgien ultimatum av sjevardnadze tidsperioder i västerländsk . Abasjidzes avgång efter att Saakasjvili ställt honom inför ett ultimatum.

18 mars - I ett tal till nationen lägger George W. Bush fram ett ultimatum till Saddam Hussein: Om han inte lämnar Irak inom. 22 november – I Georgien stormar oppositionen parlamentet, och tvingar president Eduard Sjevardnadze att avgå.

MORE: Condoleezza traffar georgiens president

MORE: Saabkopare ska ha fatt ultimatum

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde