Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.1m FM

Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands

opinion

Men först visar Agenda ett inslag där Eliot Wieslander Läkare i världen, vilket inte har med Läkare utan gränser Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands göra utfrågas såsom expert på området. Eliot Wieslander har gjort sig känd genom att föra de rumänska Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands bulgariska tiggarnas talan i form av krav på att alla ska försörjas och vårdas av Sverige. Läkare i världen finns bara i Sverige och kan mest bara betraktas som en fasad för vänsterextremister där vård endast är sekundärt för dem.

Det är oklart om det finns läkare som jobbar aktivt i denna vänsterorganisation. Den senaste årsredovisning som Läkare i världen vill redovisa är från Där kan man se att staten bidragit med kr.

Det mesta av de övriga intäkterna verkar komma via skattemedel från andra vänsterorganisationer, men vilka dessa är mörkas. Utgångspunkten för nedanstående inslag av SVT måste vara följande: I Sverige har vi en vårdgaranti på som allra minst dagar som inte ens behöver följas, och där många lever i villfarelsen att vårdgarantin är på 90 dagar för svenska medborgare.

Svenska medborgare lider och t o m dör pga att regeringen hellre vill försörja och vårda ekonomiska migranter i Sverige än att hjälpa dem som verkligen är i nöd. En vårdgaranti värd namnet skulle inte sträcka sig en timme längre än 7 dagar. Och då sju verkliga dagar, från första försök till kontakt med vården till dess att vård påbörjas.

En till tre dagar med några få svårdiagnosticerade undantag borde vara målet i ett land som vill utge sig för att vara ett välfärdsland. En enorm brist på läkare och sjukvårdspersonal pga den okontrollerade invandringen resulterar Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands omfattande problem inom vård och omsorg.

Svensk sjukvård nu sämst i Europa. Att människor med uppehållstillstånd utan egen försörjning bara ska få akut sjukvård och vård som inte kan anståalltså det som papperslösa får Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands. Till Läkare i världens mottagning går patienter [primärt tiggare från Rumänien och Bulgarien] som idag varken har rätt till eller råd med svensk sjukvård. Vem som helst kan kalla sig för generalsekreterare. Särskilt vanligt tycks det vara bland vänsterextremister i olika organisationer att försöka boosta sig själva genom att titulera sig generalsekreterare.

Det är det första jag tänker när jag ser det här. Eliot Wieslander har givetvis inte en aning om kostnader. Kännetecknande för vänsterextremister är deras bristande förmåga i matematik och ekonomi. Det skulle vara intressant att se en kalkyl bakom detta extrema påstående, men det kommer vi naturligtvis aldrig att få se. Vad har det med SD: Det är det de föreslår raktigenom. SD föreslår — som SVT själv tidigare sagt — att det är svenska medborgare som ska ha första tjing på den förebyggande vården.

Sett i ett större perspektiv resulterar detta självfallet i stora ekonomiska vinster, för att Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands tala om hälso- och samhällsvinster där t ex de som bidrar till samhället ges en möjlighet att göra detta. Men det förutsätter att man kan definiera vad förebyggande vård är och det vet varken Eliot Wieslander eller någon annan. Men vad är det som görs för folkhälsan, förutom mammografi?

Gata uppkallad efter nazist vid...

Det gäller "Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands" av naturliga skäl bara kvinnor. Män får å sin sida inga gratis prostataundersökningar. Läkare i världen är en internationell ideell organisation där läkare och vårdpersonal jobbar gratis.

Läkare i världen är inte en internationell organisation. Att Läkare i Världen sedan uppger sig vara en del av dvs har kopplingar på något okänt sätt till det internationella nätverket Médecins du Monde innebär inte att Läkare i världen är internationell.

Högskoleverket tvingas att lämna ut...

Självklart tror hon inte det. Pga sina politiska åsikter. Vore det inte mer meningsfullt att fråga någon med kunskap inom området? Dvs till de som olagligen befinner sig i Sverigepapperslösa samt tiggare från primärt Rumänien och Bulgarien.

Med som ofrånkomlig konsekvens att de kan stanna längre i Sverige och att det ger andra Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands världen ytterligare skäl för att söka sig till Sverige. Eliot Wieslander får gärna plåstra om Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands patienter.

Problemet är bara att Eliot Wieslander driver sin politiska agenda betydligt mer än att hjälpa behövande. Det är också ej utrett vilka undanträngningseffekter Läkare i världen orsakar för svenska medborgare.

Så ska det inte vara. Parallellsystem finns redan idag, av naturliga skäl t ex papperslösa och tiggareinte minst beroende på Eliot Wieslander.

Det skulle vi nog alla önska, dvs att de istället verkade som en opolitisk organisation där hjälp verkligen gavs till de som behöver det mest, men det är kanske svårt för en organisation som enbart verkar i Sverige att fokusera på kriser i andra länder?

Sverigedemokraterna vill begränsa möjligheten för invandrare att få vård. Fel redan i hennes första mening. SD vill inte begränsa möjligheten till vård för invandrare. SD vill begränsa möjligheten för icke-medborgare att få vård som resulterar i att svenska medborgare måste stå åt sidan i vårdköerna.

I det fall det skulle finnas resurser för att även vårda andra länders medborgare — utan de kraftigt negativa effekter vi ser idag för svenska medborgare — lär ingen opponera sig mot detta. De med uppehållstillstånd men saknar jobb och egen försörjning de ska bara få akutsjukvård och vård som inte kan anstå. Dvs som det fungerar i de flesta länder i världen. Men ändå tycker regeringen, och t ex Moderaterna, att t o m illegala invandrare ska ha rätt till t ex sjukvård. Jag tycker inte det är rimligt, men självklart ska man ha rätt till akut sjukvård.

Vad är det för vård de inte ska få, de som har uppehållstillstånd men saknar jobb? Fullständig vårdden får alla medborgare.

Vård som inte kan anståsom nämns i inslaget, t ex mammografi. Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands finns akut vårdsom alla på svensk mark ska ha rätt till. Får du en hjärtinfarkt ska du inte lämnas att dö. Inte ens Socialstyrelsen kan säga vad det är. Men vad är ditt svar då? Ska någon med uppehållstillstånd, som saknar jobb, få mammografi? Camilla Kvarntoft avbryter igen: Men det här är ju personer som kan ha bott här i landet i flera år. Om man får bröstcancer, ska man få vård då?

Det är väl alldeles självklart? Blir det inte väldigt dyrt då?

Sjuksköterskebrist tvingade patient åka till...

Blir det inte dyrare att behandla cancer som redan brutit ut? Har Camilla Kvartoft — eller någon annan i Sverige — någonsin hört talas om någon form av förebyggande åtgärder — exkl. Det förekommer inte och därmed faller Kvartofts fråga platt! Det blir helt orimligt. Vi Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands redan en kris i svensk sjukvård, låt oss fokusera på det istället. Se till att de får den vården istället för att ytterligare människor som inte bidragit till det svenska samhället ska få ännu mer förebyggande vård här.

Se även bl a; Skånska läkare i upprop om vårdkris — Vem ska behandla patienter när läkare är sjuka och inte orkar mer? Den frågan ställer sig läkare från primärvården i Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands Skåne. Akutens verksamhetschef, Hans Hallén, oroar sig över patientsäkerheten.

Förmåner för papperslösa i Sverige måste bort! Läkare i världen vill sprida info om fördelar med att vara papperslös. Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen. Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis. Läkare i världen lockar EU-migranter till Uppsala med gratis vård. Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping.

För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret. Lista över alternativa källor. Sveriges Radio gör ännu ett okritiskt, starkt vinklat, snyftreportage utan relevanta frågor, om EU-migranter.

Denna gång om Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands det är kallt att sitta ute för de EU-migranter som sökt sig långt norrut i Sverige av skäl som SR inte vill att vi ska veta.

Sveriges vänstervridna medier — alldeles särskilt public service — vill aldrig ens ge en möjlighet för någon att se det ur denna synvinkel. Med denna strategi av Sveriges vänstervridna medier blir det väldigt, väldigt svårt att få en diskussion som kan föra utvecklingen framåt och ge Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands resultat.

Förtroendet för journalister som yrkesgrupp är en av de minsta i samhället i Sverige, och det kanske finns en anledning till detta? Har mer än en sida kommit till tals? Är detta inte att ha en agenda?

Platsbrist i intensivvården har dock...

Är detta inte att vinkla när fel frågor ställs och relevanta frågor samt fakta undviks? Är inte detta att undvika att spegla verkliga samhällsproblem i sitt rätta sammanhang? Är inte detta att mörka? Vilka svar på vilka frågor ger gammelmedia… t ex i nedanstående reportage?

Under vilken kategori faller nedanstående reportage; Journalistik, information eller propaganda? Vad gör kylan med de som tigger? Vad gör det med hälsan när man sitter där timme efter timme? Vår reporter i Umeå har träffat några av dem.

Senaste inläggen

att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare. Placering av AT- läkare så fall kan göra att de tvingas välja en annan plats där det är lättare att få en bostad. Jag har aldrig tänkt att jag ska plugga eller jobba utomlands.

Kunskapskällan transporter som behöver ske på grund av platsbrist. Sjuksköterskebrist tvingade patient åka till Tyskland Platsbrist tvingar lakarstudenter utomlands akut kunde opereras valde han att söka vård utomlands. kirurgi extrem platsbrist. Av den anledningen skapas platsbrist och den i sig betyder att det blir för få ST- platser. P . läkare faktiskt är svenskfödda som pluggat medicin utomlands. . så kommer snart politikerna att införa sanktioner som tvingar ortopederna till.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde