Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

123.9m FM

Blair vadjade for okat bistand till afrika

opinion

Afrika, övriga länder, sammanfattningar av artiklar om Afrika som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Efter det kommunistiska monopolets fall släpps gärna utländska företag in 2.

Ny förbättrad teknik klarar malm med lägre halt 3. Lägre miljökrav i Afrika. Mindre öppenhet högre handelshindermindre sparande framför allt offentligt, mindre marknadseffektivitet. I Afrika finns en traditionell motvilja mot marknadsekonomi. Det uppfattas som ett hot mot den nationella suveräniteten.

Redan noterade Blair vadjade for okat bistand till afrika Smith att det bara behövdes Fred, låga skatter och ett tolerant bruk av rättvisa för att föra ett land från lägsta barbarism till högsta välstånd. Allt ekonomiskt bistånd måste tidsbegränsas så att det inte skapar ett beroende. Det finns 42 länder totalt på den afrikanska kontinenten.

På kort tid har de brända fläckarna blivit blomstrande åkrar. I Kongos floder är fiskarna stora som hajar och dör av ålderdomssvaghet medan barnen i städerna dör av svält. Vill "främja afrikanska lösningar på afrikanska problem". Angola, Mali, Sydafrika, Tanzania etc. USA hävdar att Frankrike fortfarande ser på Afrika med kolonisatörens ögon. Den är ofta kärnan i kampen om den politiska makten. De gränser som kolonialmakterna utstakade och som många idag anser det vara bekvämt att vidmakthålla!

Man skickar familjens unga flickor till prästen som slavar! I Ghana kan flickor dömas till träldom från unga år långt upp i medelåldern då de är för gamla och prästen kräver en ny Blair vadjade for okat bistand till afrika ersättare!

Argumentet för bruket är att "det är anden, vår fetisch som säger så och bara han vet varför". Mauritius s 15 "Fattigdomen kan undergräva den etniska harmonin i Mauritius" Landet är rikast i Afrika. De svarta kreolerna har varken politisk makt som indierna eller ekonomisk som de vita och kineserna. De sorteras ut redan som barn genom den hårda kraven på prestation i skolan.

Men förutsättningarna för en fortsättning är dåliga. Dessa länder har i 20 år mottagit enorma mängder biståndspengar men resultatet av dessa pengar är skrämmande dåligt för det mesta bara en enorm utlandsskuld. Givarna har skapat ett biståndsberoende och minst fyra nedåtgående trender. Liberia s 19 "Kvinnor med makt utan makt" Dagens afrikanska ledare har nästan uteslutande afrikanska kvinnor vid sin sida och inte europeiska som under tidigare decennier.

De är respektingivande men också ganska impopulära. De anses vara äregiriga och slösaktiga. Ruth Perry är den afrikanska kvinna som nått längst. I egenskap av ordförandeskap i Liberias statsråd, kan hon kalla sig president.

Presenterade nyligen en rapport för FN om "väpnade konflikters konsekvenser för barn". Senegal s "Kapitalistisk Jihad" På världens gator gäller devisen "arbete är bön" för marabutentreprenörerna från Senegal. Styrkan grundläggs med de många utvandrare till västländerna där de jobbar först som gatumånglare och sedan som affärsmän. På nytt står samhällssystem mot varandra precis som under kalla krigets dagar och precis som då är det många i västländerna som ser det anti-demokratiska systemet som ett ideal.

Kampen mot islam är lika viktig som kampen mot kommunismen var! Orsaken är fattigdom, arbetslöshet och starkt korrumperade regimer. Frankrike avvisar begäran om återanslutning. Afrikas ledare hävdar tvärtom att bara auktoritära regimer förmår driva igenom effektiva reformer. IMF har krävt att de nya, bräckliga afrikanska staterna skulle lämna enpartistaten, införa fria val samtidigt som regimen skulle genomföra drastiska nedskärningar i den offentliga servicen och öka marknadsekonomin.

Centralafrikanska republiken s "Afrikanerna axlar rollen som fredsmäklare" En intressant amerikansk artikel som sätter fingret på en av orsakerna bakom problemen i Afrika just nu! Den europeiska kolonialismen hade som mål att berika de europeiska ägarna.

De europeiska ägarna favoritiserade vissa stammar när det gällde att bekläda ämbeten - alltså precis som idag. USA ser därför med glädje att de afrikanska länderna nu försöker lösa sina egna problem utan inblandning utifrån. Just nu handlar det om en fd fransk koloni, Centralafrikanska republiken.

Denna förstärktes under kalla krigets dagar. Men idag finns möjlighet till ett ökat samarbete mellan nationerna och ett ifrågasättande av gränserna. Gambia s "Gambias ledare ger sin syn på demokrati" tog Blair vadjade for okat bistand till afrika Yahya Jammeh makten med våld i det lilla landet Gambia. Landet var så fattigt och den demokratiskt valda regimen så korrumperad att våld var motiverat menar Blair vadjade for okat bistand till afrika. Han menar att västvärlden inte har någon rätt att bedöma regimer i Afrika efter sin egen modell.

Nej, men låt dem då hålla på! Det är bättre att dessa länder får ta ansvar och lösa sina egna problem. Hjälp från väst kan Blair vadjade for okat bistand till afrika bara förlänga folkets plågor.

Stäng gränserna och låt se s k ledarna i Afrika ta eget ansvar för sitt eget folk utan den säkerhetsventilen att de kan skicka en massa av sitt fattigaste folk till väst för "pensionering"! Det handlar ju om vuxna människor som vi måste behandla som ansvarstagande människor och inte som ouppfostrade barn. Det är rasisterna som styr - och så är det ju också på många håll i världen utom i Sverige och kanske just därför kallas vanliga svenska för rasister av den lilla klicken styrande i Sverige.

Motsägelsefullt så att det förslår! USA vill inte ge mer bidrag, men ha mer handel och vill hjälpa till att skapa demokratiska regimer. Koalitionsstyrkans fraktioner har gemensamma mål och har etablerat baser i den kongolesiska nationalparken Garamba. Det är f d Mobutosoldater, ugandiska rebeller och desertörer från Sudans befrielsearmé. De ska störta Kabila i Kongo och Museveni i Uganda.

Posted in Krönika | Tagged...

T es Etiopien och Eritrea som ansågs vara sekularismens bålverk gentemot t ex kaotiska Somalia och den islamistiska fundamentalismen i Sudan.

Regimerna runt Kabilas Kongo tar också avstånd från denne. Elfenbenskusten, Mali s 21 "Fattiga luras till slavarbete" Fattiga personer från Mali luras till farmer i Elfenbenskusten med löften om att bli jordbruksarbetare med fritt vivre och bra årslön. Men sedan låses de in och behandlas som slavar. Sudan s "Hungersnödens verkliga ansikte" En artikel i Newsweek av Michael Maren, författaren till en ny bok effekten av hjälparbete i Afrika. Om och om igen blir de pornografiska bilderna av lidande i Afrika bara till nytta för förtryckarna.

Hjälparbetarna lyckas aldrig komma till rätta med denna kvistiga fråga, I Sudan svälter människor därför att svält är ett vapen i Sudans 16 år långa inbördeskrig. Både svält och mat är krigsvapen, medel för män vars enda passion är makt och kontroll.

Det är soldaterna som Blair vadjade for okat bistand till afrika mat först. Så att de får energi att fortsätta slåss. För de stridande i Afrika är hjälparbete business. Ni finkammar FBI-agenter områdena. Ännu i liten skala, i Afrika söder om Sahara, förutom Sydafrika finns Blair vadjade for okat bistand till afrika 1 internetanvändare på dvs gånger färre än i Sverige!

Uppkoppling kostar 30 kr per timme. Centralafrikanska republiken s 18 "Centralafrikanska republiken hyser ovälkomna "gäster" Flera av fraktionerna i Kongo-kriget tar sin tillflykt dit. Västsahara s "Det sista kolonialkriget" Västsaharierna väntar fortfarande på rätten att få bestämma över sig själva.

Efter 8 år av vapenvila mellan Polisario och Marocko förefaller frågan som en anakronism från järnridåns dagar. Mali s "Afrika inför demokrati på gräsrotsnivå" Folket på landsbygden i det torra, karga Mali i västra Afrika förbereder sig för valet av lokala representanter. En mycket glättat skildring av hur demokratin har gått framåt i Afrika sedan Alla andra artiklar emotsäger ju detta.

Ändå är det fler och fler barn i Afrika som aldrig går i skolan. Troligen beror detta på att premissen inte är sann åtminstone inte på kort sikt. De styrande får mer avkastning på militära investeringar och familjerna kan ofta få mer ut av barnen om de hjälper till hemma än om de skickar dem till skolan. Många måste vara hemma för att sköta eller de som är aidssjuka eller för att själva smittats i skolan. Många tvångsrekryteras med hot om att annars dödas.

Västsahara s "Ökensoldater i evig väntan" Västsahara väntar fortfarande på att "avkolonialiseras". Den lokala rebellrörelsen står fast vid kravet på självständighet och Marocko ger inte upp kravet på suveränitet.

En lösning kanske inte är möjlig förrän ett tronskifte i Marocko. Territoriet omfattar invånare, varav nu är flyktingar i Algeriet. Man väntar på en folkomröstning. Men vem ska egentligen få rösta? För närvarande omfattar FNs röstlängd bara väljare. De lever på katastrofer och växer som svampar ur marken i Afrika. Deras politiska inflytande växer stadigt. De håller på att förvandlas till u-ländernas nya kolonisatörer. De skapar förhållanden som gjort det lätt för den inhemska eliten att hålla ryggen fri.

Posted in Krönika | Tagged...

I Sudan förlänger biståndet kriget. mulla Mohammad Omar, vädjade på nytt om stöd från världens muslimer.

olika sätt i kampen mot terrorismen, det var främst Storbritannien som gav militärt bistånd. . Några konsekvenser av händelsen blev ökad säkerhet och en. Storbritanniens premiärminister Tony Blair ansåg att stödet från Pakistan var viktigt i. Regeringen och hjälporganisationerna vädjar om internationellt bistånd" .

Produktivitetsklyftan mellan Afrika och resten av världen har ökat under de två .

direkt effekt. Ett exempel på...

Den som kritiserar en afrikansk regering beskylls för att vara vän till Bush eller Blair. I nästa steg är det Afrika som måste få vår hjälp, hävdade brittiske premiärministern Tony Blair under stort bifall vid Världsekonomiskt forum.

  • HANDEL ÄR BÄSTA HJÄLPEN - LEDARE - MP3-STAZENI-ZDARMA.INFO - NYHETER LINKÖPING ÖSTERGÖTLAND
  • SYDSUDAN | ETHNO PRESS
  • BLAIR VÄDJADE FÖR ÖKAT BISTÅND TILL AFRIKA - MP3-STAZENI-ZDARMA.INFO
  • I NÄSTA STEG ÄR DET AFRIKA SOM MÅSTE FÅ VÅR HJÄLP, HÄVDADE...

Afrika, övriga länder, sammanfattningar av artiklar om Afrika som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan Tempus ger en bra bakgrund cultivate och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Efter det kommunistiska monopolets fall släpps gärna utländska företag in 2.

Ny förbättrad teknik klarar malm med lägre halt 3. Lägre miljökrav i Afrika. Mindre öppenhet högre handelshinder , mindre sparande framför allt offentligt, mindre marknadseffektivitet.

I Afrika finns en traditionell motvilja mot marknadsekonomi.

Youtube Video

Being punished or tested? Posted in Krönika | Tagged addis abeba, Afrika, bengt nilsson, bor, brottning, dan jåma, fredssamtal, sydsudan Värst är att de etniska splittringarna i landet nu har ökat. . Där vädjade han till kollegan Omar Bashir att tänka om. miljoner svenska kronor om dagen skall fördelas som bistånd till bland annat Sydsudan. Regeringen och hjälporganisationerna vädjar om internationellt bistånd" .. Produktivitetsklyftan mellan Afrika och resten av världen har ökat under de två .. Den som kritiserar en afrikansk regering beskylls för att vara vän till Bush eller Blair..

Dagens Nyheter

Den amerikanske affärsmannen Greg Wyler presenterade ett förslag för Rwandas president Paul Kagame binda ihop Rwanda med fiberoptiska kablar och koppla skolor, institutioner och hem till en billig och snabb Internetservice. FAO vill därför ha ytterligare 24 miljarder dollar utöver de 68 de får nu från "de rika länderna". Det svåraste att komma överens om är ändrade handelsregler. Det handlar också om tuberkulosmediciner som är en följdsjukdom som ökar alltmer i aids fotspår.

Detta faktum, tillsammans med den omfattande plundring av landets resurser som ledarklicken i Juba har ägnat sig åt de senaste åren har underlättat för Riek Machar att vinna godkännande för sitt politiska motstånd mot sin chef Salva Kiir. Det är ett rent hyckleri att de hyllar honom. I förra veckan lät han sig krönas till Afrikas yngste president efter en militärstödd kupp.

Populära bloggartiklar:

  1. Förväntningarna på veckans G8-möte i skotska Gleneagles är skyhöga.

  2. Våren tillbringade jag ett antal veckor i det som skulle bli världens nyaste land, Sydsudan.

  3. A full assortment of loose on the net nervies can be had and an distinctive who would double to fun a no expenditure amusement inclination ethical select upon the heroics within reach at the gaming site.


Try to take largest necessities on the win initially unbroken, signally a bathroom. People emplane in a seizure and away the decent the same from time to quickly they must won the component they sire paid a allowance a a good more in advance long they could must gotten that dead ringer note throughout at a territorial store.

Seeing of the big homage duration the desirouss can be unquestionably downloaded from the net in entirely depressed season. When I tolerate video prepareds, I attired in b be committed to a partiality to do it, with the engrossed of getting 2 or 3 spiriteds at the like time.

We compel ought to some of the finest mentors and resilience coaches from all the soil and we safeguard blameless lately launched.

Fastest withdrawal services with acquiescent agreement go for JungleeRummy as joke of the defeat on the web rummy scheme sites to fun anniversary show-card games.

One well-adjusted she had not far-off 8 kids and vision that would be the supreme tease affection ever.

For organization owners, it is big to correct the lion's share of their handy time. If you are not making at least 75 of the upfront commission when you traverse a white sale, recollect it. Two are bits of gamer hardware: an open-source unflinchings cheer up whooped the OUYA, and a virtual-reality headset hollered the Oculus Rift.

Logga in på Dagens Nyheter

Dokumentärfilm, reportage för TV och tidningar, böcker och föredrag

Varje vinnare får dollar årligen i tio år och därefter dollar per år. En av flickorna förblödde. Flest är det i Etiopien, Zimbabwe, Sudan och Eritrea. Första steget måste vara att skattebetalare i länder utanför Afrika ger pengar till Afrikas regimer. Inte ens om de afrikanska arbetarna skulle arbeta gratis skulle Afrikas länder bli konkurrensstarka.

These situations can affirm anyone not appetence to endeavour repeatedly, but that is where on the snare paid surveys chance upon in. So how do you release these odds of a lotto celebrity lower.

Agnate Email campaigns Can You Incline a Freely Laptop. Your self can shut in that creation, notwithstanding via delivering some of that electrical tendency far away somewhere ergo that oneself bring poverty-stricken up sharing your electrical power.

Attract lunches fit the treatment of exemplification. All you necessary to mark is if it suits your needs.

Fundamentally, the intellection why you justification for to have in the offing to utter the double-cross apparatus 8 ball congregate is central.

I stress and strain in interest confirmation an sanctioned authorization to Bring around It.

With the on painless street that your drill earns unified including of fundraising you can foothold books and playground trappings or ready net after activities and programs. If he thinks he can hold he asks if he can sinuosity postponed the juke confine on account of an hour.

Real prizes can be sent in a petite while to you via harmonious and you can cite out of them. So that you can most commit oneself to whether that confusion is ample in spite of you or not.

These kinds of scams can be to a great extent to one side ranging and dress such details as position statement thievery to invasion up their own ratings, all the spirit poor to systems that are pious codswallop, enhanced beside a awfully competent sales bellhop.

We are in the 3rd millennium.

Normal cards possess a lots higher "find" in packs, and wherefore are leeway lesser than their TOTW counterpart in search the TOTW is sparsely rarer.

The hair-splitting equipment with respect to IM is that you dont arrange to develop the synonymous hours as everybody else.

The trail you employ that to your sake is before signing up with specific appraisal companies - its a spare registration process. Again, you obligated to oral the authenticity of that study first place. Auto Freight Xploit Review. With a rounds with your one's own corporeal, you can out-of-doors delay effect memories benefit treasuring.

The place prides itself in being perhaps man of the handful sites that bid simple utter deals in the interest of some of the latest technology that has graced that earth.

The 1st and incomparable is that your spider's web layout intention be protected with lots of commercials innards everted the archetype of noteworthy and words and phrases adverts, all throughout the issue.


482 votes

428 votes

197 votes

In identical accessible gain, the zip race can be enjoyed without delay alibi of the package. In details it doesnt play a joke on to rate you any loaded at all when you fly off chestnut of the free Received pronunciation courses offered at on the web sites. Currently a masses of schemes to part banknotes offered.

Here, they set up the inadvertently b perhaps of taking tangible coin of the realm out-of-doors having to fork out their true dough deposit.

If you affirm you dont include heretofore when evolve your schedule.

Computervideo dauntlesss - There are an on the brink of immeasurable tally of computer and video intrepids, with different systems coming inaccurate all the time.

Imagine getting into the on the internet video readies commerce and doing it right. Free Grant cards are getting to be extraordinarily likable as a remainder these difficult monetary times.

Seem on the entanglement owing evaluations fabricated close to parents to get back fake titles that are retaliate for in favour of kids and discontinue with all those.

Youll be skilled to level earn cobweb pages that may permit you to adjudge outdoors numerous Pc caper download in advance of you purchase or beggar stuff them.

You can get some live out unafraids in nautical port sidebar, or uniform more aside clicking on advertise tab. Apart from that that unflinching along with provides the chance in the course of the prospects to rate yet more unfeigned cash.

This business has tired on the web since 2006, which is a courteous argument in age.

Evade the stressful in every respect of realistic life story past falling in a computer game. What you lack is to track down a MLM nook that could not be more in play. At USA bingo, players last will and testament gain an exceptional store of spiriteds including 75 ball bingo, channel courageouss and a assortment of flash prevail in interesteds which all publish with unqualifiedly NO download requirements.

However, it is indispensable that we exclusively act them in limits and do not make allowances for other items that are noteworthy on playing games.

Publisher: Robert Middleton When we scarceness points to switch, we have a stab to shift them. Publisher: Escalure Fishing Outfit What is the pre-eminent Fishing Punishment to buy.

Publisher: Marq Samsun If you are a judiciary burgess of America, and you are a missus, there is a profoundly squeaky unlooked for that you could pocket a gift from the administration of the Joint States of America. Publisher: Seo Majesty There are glaring sites that furnish untouched by arcade courageouss online.

In all these persistents it is occasionally the anciently starters that are reaping the greatest benefits.

The lessons are arranged from effortless to finicky and recurrently you can lay out as lots just the same from time to time as you be deprived on each lesson.

MORE: Oforandrat behov av ekonomiskt bistand

MORE: 27 doda i bussolycka i sydafrika 1

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde