Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.7m FM

Det goda samtalet ar basta medicinen

opinion

Astrid Seeberger ger sig tid att lyssna på patienternas livsberättelser. Samtalen har en läkande kraft. Och så blir man vis på kuppen. Mannen är i årsåldern. Framgångsrik, attraktiv— och svårt sjuk i en kronisk njursjukdom.

Han är påläst om sin sjukdom och om inte personalen ger Det goda samtalet ar basta medicinen de svar han vill ha blir han spydig och nedlåtande. Flera av sjuksköterskorna vägrar att gå in till honom. Han missköter sig och är till sist så sjuk att bloddialys blir nödvändigt. Halterna av kalium är alldeles för höga och läkaren säger: Lite bestört frågar läkaren: Mannens svar är exakt: Om trädet och om döden.

Han förlorade sin hustru, sitt barn och sin vilja att leva. Det är Astrid Seeberger, överläkare på njurmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som berättar om mannen med den mörka historien. Det är också hon som är läkaren i den. Hon säger att vårdpersonal måste försöka nå långt in till patienternas livshistorier — även om det tar tid och även om man först blir avvisad.

Det måste få ta tid. Samtalet, det är hon övertygad om, är den bästa medicinen. Då känner man sig livs levande. För ett par år sedan kom hennes bok Den skamlösa nyfikenheten. Boken handlar inte om den skamliga, sensationslystna nyfikenheten, utan om den ärliga nyfikenheten på vem människan mittemot verkligen är. Den där man ställer frågor och lyssnar på svaren utan att döma. Empati är nödvändigt för att mötet och samtalet ska vara läkande.

Astrid Seeberger beskriver professionell empati som en balans mellan närhet och distans. I början av karriären som läkare eller sjuksköterska är det lätt att identifiera sig för mycket med patienter.

Den professionella distansen är nödvändig för att inte bli emotionellt utbränd. Vi får vara med om de stora ögonblicken i människors liv, och ger vi oss tid kan vi få lyssna till människors livsberättelser. Man kan faktiskt bli vis på kuppen, säger hon. Efter 30 år inom sjukvården har Astrid Seeberger sin skamlösa nyfikenhet och sin fascination över människors öde intakt.

Som läkare på en avdelning med svårt sjuka dialyspatienter har hon suttit vid hundratals dödsbäddar. Hon vänjer sig aldrig vid att en människa som nyss levde bara kan vara borta.

Men hon är tacksam över alla viktiga samtal hon har fått delta i. För att se det ljusa måste man våga se det mörka. Som psykiatern Johan Cullberg har sagt: Och man kan utveckla sin nyfikenhet. Det är en glädje att få veta hur en människa fungerar. Visste du förresten att fjärilens kroppstemperatur är 36 grader, precis som människans, när den flyger? Det finns så mycket att förundras över. Astrid Seeberger undervisar blivande läkare på Karolinska institutet och blir glad när de i reflekterande texter berättar om vilken sorts läkare de vill bli.

De vill göra gott och hjälpa människor. Så mycket sorgligare att det verkliga mötet och det inkännande samtalet är hotat. För med new public management har vården blivit en produktion där allt ska mätas och ersättas.

Sverige har aldrig haft så många läkare och sjukskötersk­or som nu, ändå ligger vi i absoluta botten när det gäller patienttid, enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Läkare ägnar 30 procent av sin tid åt direkta möten med patienter, och 15 procent av alla diagnoser är felaktiga. Det tror jag beror på brister i samtalen. Hon oroar sig för att det goda samtalet trycks tillbaka av produktionstänkandet. Det skadar arbetsglädjen, och det skadar patienternas hälsa.

Hälften av dem med kroniska sjukdomar sköter inte sin medicinering. Astrid Seeberger berättar om sin nyopererade väninna: Jag hämtar en filt. Men min väninna kände sig lugn.

Se vem jag är! Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand. Det goda samtalet ar basta medicinen psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand fick beskedet sade hon upp sig i protest. Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta.

Patienten är isolerad och personal som träffat patienten har tagits om hand. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen.

Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska.

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska.

Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de olika bildstöd som finns idag. Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden.

Se hela listan här! Risken "Det goda samtalet ar basta medicinen" förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina Det goda samtalet ar basta medicinen. Använd i stället ett entydigt substansnamn för läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera. Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast.

Misstänkt ebolafall – akutmottagning stängd

Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna. Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag. Tofflor som både förebygger fall och värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor. Bakom idén står Sara Nyström som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet.

Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — rejält.

Det är viktigt att föra...

I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla yrkesgrupper. Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag.

De gör tummen upp för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna bedöma vem som är "särskilt yrkesskicklig". Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning. "Det goda samtalet ar basta medicinen" svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt.

Som mest har de minskat med en fjärdedel. Men de senaste åren har effekten avtagit. Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige. Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika. Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön.

En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten. Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov. Vårdförbundet befarar att förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling. Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan.

Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda. Kloka ord om det goda samtalet Korvstoppning till ett prov kan säkerligen jämföras med att pumpa i mediciner för att lindra symtomet istället för att försöka Det är oftast sådana lektioner som vi minns som de allra bästa.

Samtalet, det är hon övertygad om, är den bästa medicinen. Hon oroar sig för att det goda samtalet trycks tillbaka av produktionstänkandet. Det är av yttersta vikt att inte allvarliga fel Det goda samtalet ar basta medicinen i samtalen, bland annat eftersom enhetliga och goda samtal finner man i den klassiska retoriken. I den s.k. . varför-frågor ska undvikas Den här typen av specifika tips är i bästa fall välvilliga, men de.

cal questions of health and medicine, I. J. L. D. Dysart-Gale. Plymouth:.

Det goda samtalet är bästa...
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde