Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.6m FM

Josephine 15 dog pa vagen

opinion

Josefina Maximiliana Eugenia Napoleona av Leuchtenbergfödd den 14 mars i Milanodöd 7 juni i Stockholmvar Sveriges och Norges drottning — Hon var gift med kung Oscar I. Josefina var äldsta dotter i syskonskaran, prinsessa av Bologna från födelsen och från hertiginna av Galliera i egen rätt.

Hennes far var den franske generalen Eugène de Beauharnaisstyv- och adoptivson till Napoleon I. Josefina Josephine 15 dog pa vagen i vicekungens residens i Milano den 14 mars Hon var det äldsta barnet till vicekungen av ItalienEugène de Beauharnais.

Han hade utnämnts av Napoleon år I dopet fick Josefina namnen Joséphine Maximilienne Eugénie Napoléonne; det första namnet efter ett önskemål från Napoleon, det sista som en hyllning till honom.

Barndomsåren bodde hon på slottet i Monza utanför Josephine 15 dog pa vagen. Efter Napoleons Josephine 15 dog pa vagen försökte Eugène de Beauharnais utropa sig till kung av Italien. När detta misslyckades blev familjen tvungen att fly till München. Josefinas modersmål var franska och hon och hennes syskon fick även lära sig tyskaitalienska och engelska. Andra skolämnen var aritmetik, historia, geografi och astronomi. Den 24 mars konfirmerades Josefina av en romersk-katolsk präst.

Hon har beskrivits som ett älskvärt och gladlynt barn av den tyske Josephine 15 dog pa vagen Friedrich von Schelling som var verksam i München. Det fanns några prinsessor i lämplig ålder som kungen ansåg var särskilt intressanta: I Köpenhamn träffade han prinsessorna Caroline och Vilhelmina. I Nederländerna besökte han det kungliga hovet och blev förtjust i prinsessan Marianne ; hennes ålder, 12 år, gjorde dock att äktenskap inte var aktuellt.

Den 23 augusti kom Oscar på besök till Eichstätt där han fick träffa den då åriga Josefina och hennes syskon. Innan kronprinsens ankomst hade Josefinas far prins Eugène promenerat med henne i parken och berättat vilket syfte kronprinsen hade med sitt besök. Kronprinsen blev förtjust i henne och den 26 augusti anhöll han om hennes hand. Att Josefina var katolik var en sak som diskuterades innan bröllopet.

Josefina var religiös medan hennes far var religiöst indifferent. Fadern bad dock att den svenske kronsprinsen, som en artighet mot Josefinas mor Augustaskulle låta Josefina behålla sin tro. De svenska rådgivarna Wetterstedt och Löwenhielm hade olika åsikter om vad som var lämpligast. Det fanns dock Josephine 15 dog pa vagen prejudikat: I giftermålshandlingen stipulerades endast att Josefina skulle medverka vid kyrkliga ceremonier. Kronprins Oscar återvände till Sverige och Josefina började lära sig svenska.

När greve Wetterstedt återvände till München i februari kunde han konstatera att Josefina gjort stora framsteg i språket: Den katolska vigselceremonin ägde rum i München den 22 maj utan att kronprinsen närvarade.

Josefina fördes till altaret av sin far Eugène medan kronprins Oscar företräddes av Josefinas morbror Karl av Bayern. Två dagar senare lämnade Josefina hemmet tillsammans med grevinnan Marcelle Tascher de la Pageriebaronessan Wurms samt sin kammarjungfru Berta Zück för att resa till Sverige.

Med på resan till Sverige var också Sveriges drottning Desideria som hållit sig borta från Sverige i 12 år. I Vaxholm gick kronprins Oscar ombord och när fartyget kom fram till Stockholm den 13 juni hade tiotusentals människor samlats på stränderna. När fartyget var framme i Stockholm gick Josefina och drottningen ombord på slupen Vasaorden och gick i land vid Manilla på södra Djurgården. På bryggan väntade kungen och kronprinsen.

Kvinnorna åkte sedan galavagn förspänd med åtta vita hästar till Haga slott där de välkomnades av prinsessan Sofia Albertinasyster till den avlidne kung Karl XIII.

En rad festligheter följde därefter som avslutades på Kungliga Teatern där man bland annat uppförde Per Adolf Granbergs Frejas högtid med musik av Franz Berwald samt Mozarts opera Titus mildhet. Den 12 februari beslutade kungen att utse kronprinsen till vicekung av Norge och att han skulle resa dit tillsammans med Josefina.

I den norska politiken hade den så kallade vetofrågan blivit aktuell Bakgrunden var att kungen endast hade suspensivt veto visavi stortinget men i augusti hade kungen föreslagit ändringar i den norska grundlagen som skulle ge kungen absolut veto. I utbyte var kungen beredd att tillmötesgå en rad norska krav.

Den våg Josephine 15 dog pa vagen rojalism som hade svept över Stockholm sommaren hoppades kungen skulle upprepas i Kristiania vilket i sin tur skulle göra Stortinget mer medgörligt.

Josefin Wolff, 27, dog vid...

Kronprinsparets resa till Norge blev uppskjuten då Josefinas far avled den 21 februari Den 5 april lämnade paret Stockholm och reste via Västerås, Örebro, Karlstad, Kongsvinger till Kristiania, dit de ankom den 11 april. Kronprinsparet bodde på det kungliga residenset i Kristiania. På förmiddagarna gav Josefina mottagning och på eftermiddagarna gjorde hon officiella besök till skolor eller prästgårdar.

På kvällarna hade man gäster och efteråt satte sig kronprinsparet ned gemensamt och gick igenom de handlingar som krävde hans underskrift. Efter sex veckor reste paret till Herrevads kloster i Skåne för att närvara vid de militära övningarna där. Då stortinget inte ville ge kungen absolut veto fick kronprinsen närvara vid stortingets upplösning. Efter upplösningen reste kronprinsparet runt i Norge. Den 11 oktober lämnade de Kristiania för återresan till Sverige via Fredrikshald.

Josefina var endast 16 år vid bröllopet och " smal som en orgelpipa " men hade inom några år vuxit till sig. Söderhjelm menar att " Hon var vacker att se på: Josephine 15 dog pa vagen och hennes svärfar kungen var mycket förtjusta i varandra; en samtida betraktare har beskrivit hur Josefina brukade plundra hans fickor på karameller. Den 3 maj föddes kronprinsparets första barn Karl och inom några få år föddes fyra syskon. För barnen inrättades egna rum i Stockholms slotts sydöstra del mot borggården.

Hösten var de två äldsta sönerna tillräckligt vuxna för att omhändertas av två lärare, filosofen Christopher Jacob Boström och den norske läraren Otto Aubert. Josefina gav Aubert stora befogenheter vad gäller disciplinen. I ett brev till sin moster, kejsarinnan Karoline av Österrike, förklarade Josefina hur hon var på sin vakt mot att skämma bort barnen.

Aubert har själv skrivit om denna tid i sin liv och menade bland annat att kronprinsessan alltid var älskvärd, enkel, naturlig och behaglig att umgås med. Han förvånades över hennes bildning; en gång frågade hon honom vad han ansåg om den tyske filosofen Friedrich Schlegel. Kronprins Karl hade förälskat sig i en av Josefinas hovdamer, fröken Sigrid Sparremen detta hade Josephine 15 dog pa vagen satt stopp för genom att Sigrid Sparre har fått lämna hovet trots kronprinsens protester.

Hos Karl XV lämnade hon dock ett outplånligt spår; vid sin död bekände han för Sigrid Sparres bror att " Din syster har varit min enda kärlek — hade hon blivit min, hade jag varit en annan människa.

Karl XV trodde att bakom moderns resoluta handlande låg hennes katolske biktfader Jacob Studach och händelsen fördjupade ytterligare hans antipati mot katolicismen. För honom kom katolicismen att vara samma sak som jesuitism och hemliga ränker. I hemlighet arbetade Karl under tiden som regent för att Josephine 15 dog pa vagen skulle fälla förslaget, vilket också skedde. När Oscar I blev kung fick Josefina ett ökat inflytande på politiken och för Oscar blev hans hustru hans enda verkligt förtrogna rådgivare.

Hennes konkreta inflytande är svårutrett men bevarade brev från Josefina till hennes moster drottning Elisabeth Ludovika visar att hon försökte medla fred i det slesvig-holsteinska kriget som utbröt I varje fall har hon haft en viktig roll för Oscar I: Då kungens hälsa försämrades, försökte de först dölja detta: När Josefina kom till Sverige första gången följde familjens slottskaplanJakob Lorenz Studachmed henne.

Han blev hennes biktfader i Stockholm men tog sig också an den lilla katolska församlingen i Stockholm. Att vara katolik i Sverige var vid den tiden omgärdat av hårda restriktioner och den katolska mässan var förbjuden för lutheraner att bevista [ 23 ] och den svensk som omvände sig till katolicismen bestraffades med landsförvisning.

Den lilla församlingen var därför både liten och fattig.

Ett minnesbord

Efter att Johann Baptist Gridaine, biktfader för drottning Desideria, hade avlidit blev Studach ny ledare för församlingen. Församlingen var fattig men Studach lyckades samla in medel från utlandet för uppförandet av en katolsk kyrka, Eugeniakapelletvid Norra Smedjegatan i Stockholm.

Namnet var en hyllning både till kronprinsessan och till drottningen som hade Eugenia som förnamn men även till kronprinsessans far Eugène de Beauharnais. Josefinas katolska tro var stark hela livet. Ceremonin innebar bland annat att Josephine 15 dog pa vagen fick knäböja inför ärkebiskopen. Enligt Lundebeck var det med största motvilja som Josefina deltog.

Den 28 september blev Josefina krönt till drottning i Storkyrkan.

Om kommentarer på denna sajt

Sittande på drottning Kristinas Josephine 15 dog pa vagen blev hon smord med olja på pannan och handlederna, av ärkebiskopen och greve Lagerbjelke. Därefter höjde härolderna sina stavar och utropade " Nu är drottning Josefine Maximiliana Eugenia krönt till Sveriges, Göthes och Wendes drottning, hon och ingen annan. Varken Oscar I eller Josefina blev dock krönt i Norge. Regeringen i Norge önskade förvisso besked om kröningen men anmärkte att domkyrkan i Trondheim var i förfall och att en upprustning skulle innebära stora kostnader.

I Norge var biskopen av Trondheim, Hans Riddervoldmotståndare mot att drottningen skulle krönas och anförde statsrättsliga skäl: Oscar I ville inte krönas i Norge om inte drottningen kröntes samtidigt. Frågan om den norska kröningen återkom flera gånger fram till utan att någonsin realiseras.

Sedan hösten har Peter Backman...

Braun utesluter inte att Riddervolds motstånd snarast berodde på Josefinas katolska tro. Inom katolska kyrkan i Sverige har Josefina sedan sin död vördats som en stor välgörare och en av de viktigare gestalter inom kyrkan i Sverige efter reformationen. I början på talet skedde vissa sonderingar kring frågan om hon har helgonrykteen nödvändig förutsättning för att kunna inleda Josephine 15 dog pa vagen kanoniseringsprocess. På grund av Oscar I: I juli samma år reste kungaparet från Stockholm tillsammans med prinsessan Eugénie och prins Gustaf.

I München kunde Josefina besöka sin syster Theodolinde. Kungen var snart återställd och i början av september reste familjen hem igen. Från Lübeck reste man med ångkorvetten Thor till Norge men på grund av den höga sjön måste man kasta ankar utanför Fredrikshavn på den danska östkusten. Eftersom familjen var väntad i Kristiania beslutade kungen att trots stormen på Kattegatt fortsätta resan.

Fartygets rullning gjorde att prins Gustaf som led av sjösjuka stannade utomhus hela natten. En man i Skellefteå dog efter att ha fått felaktig sondmatning. Mannen ska ha fått matningssonden felaktigt monterad på Skellefteå lasarett som Josephine 15 dog pa vagen till att gröten JOSEPHINE LINDGREN / NORRAN Postnords bil tappade lådor med post på vägen utan att märka det.

Sista chansen på länge att testa spelare. Josefina bodde ett par dagar på Haga innan den katolska vigselceremonin Den våg av rojalism som hade svept över Stockholm sommaren hoppades kungen. I Lissabon träffade hon sin lungsjuka syster under 15 dagar. Den svårt sjuke kungen dog samma dag i Malmö och Josefina kom dit två dagar senare. Sedan hösten har Peter Backman i Tullinge försökt uppmärksamma Botkyrka kommun på det osäkra och dåligt upplysta övergångsstället.

MORE: Sonen dog i branden mamman far 50 000

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde