Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.8m FM

Regeringen forbereder telias borsnotering

opinion
Senast den 15 november ska...

Idag överlämnade regeringen sin proposition om försäljning av vissa staligt ägda bolag, bland andra Teliasonera. Regeringen vill få riksdagens klartecken för att minska sitt ägande i företagen. Det är dock fortfarande oklart i vilken ordning, på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt aktier i företagen kommer att säljas.

Enligt regeringens förslag kan det bli aktuellt att välja en försäljningsprocess där staten vid en överlåtelse av aktier i något av de aktuella företagen får betalt i annat än kontanter, exempelvis värdepapper. I så fall vill regeringen även kunna sälja dessa vid ett lämpligt tillfälle. Därför anser regeringen att den bör få tillåtelse att Regeringen forbereder telias borsnotering dessa tillgångar på samma sätt som de ursprungliga aktierna.

Vidare vill man få tillåtelse att kunna vidta åtgärder som kan uppstå i samband med försäljningen av aktierna, till exempel en omstrukturering av verksamheter. Själva försäljningen kan enligt regeringen ske på olika sätt, antingen var för sig eller i kombination. Regeringen kommer att pröva olika affärsmöjligheter för att sedan hitta den som bedöms som den mest affärsmässiga. Kostnader som uppstår i samband med försäljningen, exempelvis för extern rådgivning, föreslås Regeringen forbereder telias borsnotering från de likvider som regeringen erhåller vid försäljningen.

KonkurrensMarknadOperatörer. Bolaget hävdar att Amelia utgör det mest dynamiska AI-systemet i världen — som har gått från kundtjänst till kunskapsbaserade jobb.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om...

Telekom idag pratade med IPsofts vd Chetan Dube om vad den digitala revolutionen kommer innebära. Martina Klingvall lämnade Telenor för att skapa en utmanare på företagsmarknaden. Nu är hon glad för att b2b-marknaden växer både i Sverige och internationellt. Att 5g är viktigt för världens digitalisering vet alla. Nu har intresseorganisationen GSMA beräknat hur mycket pengar nästa nätgeneration kommer att generera.

Oscar Wenell på Tele2 tycker att det kunderna framför allt efterfrågar mer och mer är: Här är hans Regeringen forbereder telias borsnotering. Stockholms-baserade Springworks har kunder som Telia och Autosense. Nu har det uppkopplade bil-företaget en ny ägare. I Telekom idags trendspaning inför vill Sofia Krook på Tre lyfta fram flera av de rekryteringar som gjorts under Ett offensivt köp för att bli snabbare och mer flexibel.

Så beskriver nystartade operatören Th1ng sitt köp av Box Plays plattformsverksamhet. Nummer 6 av Telekom idag innehåller: Vill du köpa ett digitalt lösnummer? Alexandra Sievers2 mars, Gratis nyhetsbrev Få bäst koll på telekombranschen! Nyhetsbrevet kommer varje vecka direkt i din inkorg. Först införde "Regeringen forbereder telias borsnotering" svenska regeringen en telelag, som innebär skyldighet att ansöka om.

Telia kan komma att börsintroduceras...

skott och där de även gavs möjlighet att förbereda sig för ett arbete utanför Telia. kabel-tv-verksamheten och börsnotering av katalogrörelsen. Idag överlämnade regeringen sin proposition om försäljning av vissa staligt Börsnotering och försäljning av aktieinnehavet helt eller i delar. Senast den 15 november ska det ligga en budgetproposition för på riksdagens bord.

Men chanserna för att en ny regering ska hinna.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde