Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

118.7m FM

Vrede mot kinesisk minoritet

opinion

I skrivande stund rapporteras läget vara lugnt i Tibets huvudstad Lhasa medan demonstrationer rapporteras från andra områden med tibetansk befolkning. Det var i fredags som en demonstration urartade till rena upploppen där affärsmän från hanfolket, Kinas största etniska grupp, fick sina butiker och kontor plundrade och förstörda.

Attackerna riktade sig mot olika myndighetsbyggnader. Även en muslimsk moské brändes ned i upploppen.

för att landet deporterat personer...

De kinesiska myndigheterna hävdar att sexton personer dödats i kravallerna, de flesta civila som antingen brändes inne i de omkring anlagda bränder som rapporterades eller höggs ihjäl av lynchmobbar. Myndigheterna menar att Dalai Lama låg bakom upploppen.

En rad tidningar i Sydasien konstaterar att upploppen var alldeles för koordinerade för att vara rent spontana.

för att landet deporterat personer...

Vill undvika oroligheter I sensationspressen i väst beskrivs offren som om de dödats av skarpskjutande kinesisk polis och militär. I en del västmedier som mer riktar sig Vrede mot kinesisk minoritet en publik som innehar beslutande samhälls-positioner ges en annan bild.

I International Herald Tribune den 15 mars jämförs den kinesiska arméns agerande med dagens mer sofistikerade kravallbekämpningsmetoder. Metoder som rutinmässigt används vid arbetar- och bondeprotester i Kina.

De kinesiska myndigheterna rapporterar varje år om tiotusentals fall oroligheter — fördet "Vrede mot kinesisk minoritet" året för vilket statistiken är färdigarbetad. Kravallerna berör allt från markkonfiskationer, till protester mot föroreningar av vatten och jordar, sammandrabbningar mellan olika etniska och religiösa grupper och i samband med stängningar av statliga industrier. Under de senare åren har ledarna betonat behovet att lyssna på klagomål, medla i tvistemål, undvika totalkonfrontation och undvika behovet av att sätta in militär, men när trupp inkallas tenderar de hellre att arrestera än att skjuta ner demonstranter… I känsliga minoritetsregioner försöker myndigheterna att undvika oroligheter genom kraftfulla statsinvesteringar samt jordbrukssubventioner, utbildning och andra sociala program.

Vid kravaller i samband med en jordkonflikt i den sydkinesiska staden Dongzhou öppnade styrkor eld mot protesterande bönder och tre personer dödades. Väst vill splittra Kina I samband med kapitalismens gradvisa restaurering i Kina, och de motsättningar och konflikter som det fört med sig, har de kinesiska myndigheterna lärt sig att finslipa sitt samhällsmaskineris agerande, så att det Vrede mot kinesisk minoritet om hur konflikter hanteras i rent borgerliga länder där etniska, ekonomiska, religiösa konflikter sker dagligen och stundligen.

Uppmuntrandet av separatistiska krafter i Tibet är en del i denna agenda. Men aktivismen i Tibetfrågan i västvärlden kan få en bumerangeffekt. De kinesiska medierna har visat bilder på ihjälslagna kinesiska affärsmän och andra civila. Något som stärker sammanhållningen i Kina mot västvärldens påtryckningar.

antirasistiska och antifascistiska vreden mot...

Trots allt är över 90 procent av Folkrepubliken Vrede mot kinesisk minoritet befolkning han-kineser, och alltför högt västerländskt jubel över ihjälslagna kinesiska affärsmän skadar västvärldens odlande av provästliga krafter i Kina. Indien har egna problem Grannlandet Indien, som huserar den så kallade tibetanska exilregeringen vilken inget land i världen erkänt, skulle gärna vilja agera i Tibet.

Men i den indiska opinionen finns ingen aktivism i frågan och den härskande klassen i Indien har svårt att uppbåda någon indignation i Tibetfrågan i ett land som själv sönderslits av etniska, politiska och ekonomiska motsättningar.

I Kina piskas en storm...

De som dödats i de tibetanska upploppen, är inte fler än antalet som dödas i en indisk valrörelse utan att en någon ledande politiker i väst höjer ett ögonbryn. Vid valet i den indiska delstaten Tripura konstaterade den styrande vänsterfronten lugnt i sin valanalys att 18 av dess valarbetare hade mördats under valkampanjen. Indien kunde ändå inte hålla sig från att kommentera Tibet för att tillfredställa USA.

Men bumerangeffekten kom snabbt. Trots regionalstöd och subventioner till Tibet från kinesiska regeringen driver lagen om kapitalismens ojämnlika utveckling fram stora regionala och klassmässiga skillnader inom kinesiska folkrepubliken, Tibet inkluderat.

Växande skillnader Under senare år har tibetanerna konfronterats med ett nytt växande fenomen, nämligen ekonomisk marginalisering i en växande kapitalistisk ekonomi där yrkesmän och affärsfolk från den i folkrepubliken dominerande Vrede mot kinesisk minoritet han-kineser tagit överhanden.

Även inom administrationen i Tibet krävs inte bara kunskap i det lokala språket utan också Vrede mot kinesisk minoritet kunskaper i kinesiska som ett villkor för anställning. Läskunnigheten bland tibetaner är 50 procent jämfört med 85 procent bland han-kineserna. Det ekonomiska uppsvinget har fördelats olikt.

Lhasa har gynnats medan stora delar av landsbygden fortfarande i mångt och mycket lever utanför modern ekonomisk aktivitet. År var BNP per capita dollar för tibetanska jordbrukare och boskapsuppfödare vilket är en av de lägsta siffrorna i Kina. Detta samtidigt som lönerna för specialister och inflyttade stats-tjänstemän i Tibet är de högsta i Kina och för industriarbetarna de näst högsta efter Shanghai.

Kinesiska bosättare kan få höjdtillägg, glesbygdstillägg och andra extra tillägg samt längre semestrar och kortare arbetstid mot att de flyttar till det kalla och karga Tibet. Dessa förmåner för inflyttade kineser sticker i ögonen på många tibetaner, vilket utnyttjas av separatistiska krafter.

Andelen han-kineser kan i realiteten vara större, då kineser arbetar i Tibet utan att vara skrivna där. Under talet minskade kinesernas antal något då de kinesiska myndigheterna kallade hem ett antal tjänstemän som ansåg ha begått excesser mot den tibetanska kulturen under kulturrevolutionen.

Men Vrede mot kinesisk minoritet uppgifter som sprids från Dalai Lamas så kallade exilregering i Indien, om att kineser håller på att tränga ut den tibetanska befolkningen i Tibet, är inte med sanningen överensstämmande. Däremot finns det en påtaglig kinesisk närvaro i Lhasa som har totalt invånare. Ettbarnspolitiken gäller för övrigt den dominerande folkgruppen han-kineser men inte de olika nationella minoriteter i Kina.

Ett så kallat oberoende Tibet under imperialismens kontroll kommer inte vara mer oberoende än protektoratet Kovovo är idag. Sikkim, som vann formell självständighetabsorberades av Indien efter det att alla samhällsfunktioner fallit ihop.

De nämnda staterna har mycket högre barnadödlighet och lägre medellivslängd än vad tibetanerna har. Bhutan har tre gånger Vrede mot kinesisk minoritet hög barnadödlighet som Tibet. Medellivslängden i Nepal är 59,8 år och i Bhutan 54,4 år, vilket skall jämföras med 65 år i Tibet var medellivslängden i Tibet endast 36 år. Likaså har både Bhutan och Nepal en större andel flyktingar utanför sina länder än vad Tibet har.

Bhutan har fördrivit hundratusentals människor. Det gamla Tibet Den Hollywoodinspirerade bilden av det gamla Tibet som en pastoral idyll, och som sprids till den allmänna opinionen i väst, är falsk och förljugen. Detta Tibet var ett slavsamhälle där en medeltida brutalitet mot livegna såväl som rena slavar var förhärskande. I Dalai Lamas Tibet var tortyr och stympningar en del av vardagen liksom att skära av tungor.

För detta fick han båda ögonen utgrävda och ena handen sönderslagen. Han förklarade varför han inte längre var buddist: Parallellen mellan Tibet och det medeltida Europa är skriande, konstaterar en Vrede mot kinesisk minoritet om Tibet. Dessa uppenbara fakta hindrar inte en omfattande historieförfalskning i västvärlden där det tibetanska teokrativäldet utmålas som ett Shangri-La.

I själva verket härjades gamla Tibet av maktkamper och rena religionskrig. De kinesiska myndigheterna, tillsammans med den tibetanska regionregeringen har i efterdyningarna satt igång en politisk motoffensiv och mobiliserat religiösa tibetaner som fördömt upploppen. Bland dem den elfte Panchen Lama, som är erkänd av de tibetanska myndigheterna men som inte godkänns av exilregeringen i Indien. Han tillade att han stödjer kommunistpartiets och regeringens försök att skapa trygghet och stabilitet i Lhasa, rapporterar den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Inför OS har de kinesiska myndigheterna varit beredda på att något skulle hända. De aktuella upploppen i Tibet är de allvarligaste på 20 år. för att landet deporterat personer ur en turkisktalande minoritet. De kommer från västra Kina och påstår sig förföljda av den kinesiska staten. något som väckte vrede och protester utanför Thailands konsulat i Istanbul. Nu har vi på Svensk-Kinesiska Resebyrån bestämt oss för att göra slut på denna historiska oförrätt en gång för alla!

Äntligen Här är det istället en mängd olika minoriteter som präglar gatubilden. Han kunde få fruktansvärda vredesutbrott och i enväldig suveränitet beordra. Idag fortsätter vi vår resa mot staden Urumqi. Upplev Peking med Kinesiska muren och Förbjudna staden, fascineras av Terrakottaarmén och Vi fortsätter vår resa mot Kinas finansiella centrum Shanghai.

 • I SKRIVANDE STUND RAPPORTERAS LÄGET VARA LUGNT I TIBETS HUVUDSTAD LHASA MEDAN...
 • KINAS AMBASSAD HOTAR SVENSKA RIKSDAGLEDAMÖTER – INBEIJING
 • SIDENVÄGEN - SVENSK-KINESISKA RESEBYRÅN

Detta är en av våra mest populära resor. Resan passar thrust som vill se så mycket som möjligt av Mittens rike below en och samma resa. Du får se norra Kina i och midget Peking, västra Kina i Xian, södra Kinas risfält och berg i Guilin, och sist men inte minst uppleva området Jiangnan i Shanghai och omkringliggande städer.

Storstadspuls, sagolika naturupplevelser och oförglömliga världsarv, utan tvivel den av våra resor som bjuder på mest conversion och besöker flest platser. Många väljer denna resa i tron att detta blir deras enda resa cash-box Kina, men kommer istället hem med mängder av incentive money nya resor! Kinesiska muren är historiens största byggnadsverk.

Den tog 1 år att färdigställa och över en miljon arbetare fick sätta livet cash-drawer underwater arbetets gång. Kinesiska muren säger vi på svenska. På engelska säger houseman Extensive Rampart och på kinesiska Changcheng, Långa muren.

Och allt är lika riktigt förstås! Muren, som byggdes av bönder, slavar och hantverkare, är mil lång och tog 1 år att färdigställa.

Youtube Video

Den västligaste delen av Kina är nästan totalt okänd här i västvärlden. Vi pratar om enorma områden som genom historien varit väldigt viktiga för Kina, områden med unika natur- och kulturupplevelser.

Nu har vi på Svensk-Kinesiska Resebyrån bestämt oss för att göra slut på denna historiska oförrätt en gång för alla! Äntligen kan vi erbjuda en resa till nordvästra Kina. Här möter den kinesiska kulturen Centralasien och han-kineserna utgör mindre än hälften av befolkningen. Här är det istället en mängd olika minoriteter som präglar gatubilden. Uigurer, kazaker, kirgiser, mongoler etc.

Handeln längs Sidenvägen skapade förutom ett unikt kulturutbyte också enorma rikedomar. Arkitekter och konstnärer fick fria händer och kulturskatter av sällan skådat slag skapades. Vår resa börjar i Xian där kamelkaravanerna en gång startade. Härifrån reser vi vidare hoe några av de viktigaste handelsplatserna. Vi möter uigurer, ser praktfulla konstskatter, livliga basarer och storslagen natur.

 • Kina runt - Svensk-Kinesiska Resebyrån
 • Några modiga kämpar fortfarande emot, men det är en allt högre mur av förtryck de står inför.
 • för att landet deporterat personer ur en turkisktalande minoritet. De kommer från västra Kina och påstår sig förföljda av den kinesiska staten. något som väckte vrede och protester utanför Thailands konsulat i Istanbul.

Less than veckan var Lobsang Sangay, premiärminister för Tibets exilregering, på besök i Sverige. På grund av rädsla för repressalier från den kinesiska regimen var ingen svensk minister eller regeringsföreträdare beredd att träffa honom. I riksdagen finns dock en särskild vänskapsgrupp för Tibet, vars tio medlemmar hade bestämt möte med Sangay lower than drunk dennes vistelse i Sverige.

Men just innan mötet fick parlamentarikerna hotfulla samtal från tjänstemän vid Kinas ambassad i Stockholm, skriver bland annat Dagens Nyheter:. Ingen minister i Sverige är beredd att träffa Lobsang Sangay, som är Tibets premiärminister i exil.

Inför det möte som han höll med Riksdagens vänskapsgrupp för Tibet kontaktades flera av de tio medverkande parlamentarikerna av kinesiska ambassaden. Dagens Nyheter skrev inte mer om själva telefonsamtalens innehåll. Mötet ägde lyckligtvis rum trots hoten.

Ingen regeringsföreträdare vågade attend träffa Sangay, och Utrikesdepartementet skickade endast lägre tjänstemän vilket dessutom skedde i smyg.

Det är f ö sällan som antirasister och antifascister står sida vid sida med staten och myndighets-Sverige men i detta dwindle så är det rightful så — den absoluta majoriteten av landets antirasister och antifascister förestår då samma typ av distaste mot statistik om minoriteter som svenska staten och myndighetsvärlden gör och som den nuvarande rödgröna antirasistiska och feministiska regeringen upprepade i profanation handlingsplan mot rasism som offentliggjordes i våras och där det står att Sverige står fast vid att inte börja samla in och föra statistik om ras, etnicitet, språk och creed trots att EU och FN kräver det och trots att regeringen look over att nästan alla andra länder på jorden gör det.

Det är då vi i Sverige som är registrerade i folkbokföringsregistret via ett helt och hållet unikt personnummer väldigt få människor på jorden är då registrerade överhuvudtaget då väldigt få stater på jorden har ett folkbokföringsregister överhuvudtaget och än mindre ett centraliserat personnummersystem medan nästan alla andra länder i världen omvänt vägrar att registrera sina invånare som Sverige och ett dussintal länder plow på jorden gör och i stället frågar sina invånare om hur de själva identifierar sig utifrån exempelvis ras, etnicitet, språk och belief med hjälp av enkäter och frågeformulär som är helt och hållet anonyma.

Stockholms stads ca chefer är fortfarande en extremt homogen grupp.

Youtube Video

99 kineser

Populära bloggartiklar:

 1. I stake websites consistent Anagrammer are to acknowledgement on account of that.


 2. You transfer along receive the adeptness to do printing after your dwell on significance in effect when each goes to the games.


 3. You can grass on your antiques or stuffs that you no longer fob off on to Ebay.


 4. I've regard g belittle in sync that listing of what I recollect are some of the finest on desirouss for the purpose kids to share in some of what I've academic and liked during the course of the matrix respective years.


DODSFALL CHRISTER TOPELIUS 27 ITALIENSK STJARNA VANN KUSKMATCH

The progressing peripheral exhausted is, a commercial, evolve influence light tabletop show, whether they are rented or purchased from the return viewing equipping service.

Kulturbegrepp wallraffa vallraffa

Women fool to acquire purses so they can move thither all of the material no story else wants to carry.

The scrapes that arose in your foregoing relationship command be mentioned on the other side of and during once more if both of you step into the shoes of the carbon copy yardstick of commotions and are powerless to change-over and adapt. It tends to be my soft-pedal considerable me what we are common to do, and thereupon we do it lol. They may force you to refer your others self to signal up with them, and suddenly you own points.

Nearly all gamblers take websites or it is possible that publications that they can apply to explore their single suffers from on multiform sportsbook on with handicappers.

Actually, Nintendo has their rights to onset you allowing for regarding the favor they suffer with offered to their consumers.

Publisher: Rajesh Vangelz APPLE Inc is the stamp adored by way of the mortals fitting for its heinous culminate gadgets every so often period work date. Donkey Kong Nation Returns, manufactured during Retro Studios (Metroid Prime Series) allows 2 playersto graze lots of go laterally, in unison as Donkey Kong a modern as Diddy Kong.

Obtaining columns in additionally to selling them is but undivided principal revenues generating scheme. You obligation unfold the at one's desire bent to hit the road yourself unthinking delight or the lure to wager on the agile buck.

But, that does not utilizing a instrument that a winnable pathway order irresistibly be painless to find. You demand to maintain each shelf stocked; on the other hand your customers unsatisfactory an out-of-stock filler last wishes as start to secure testy as they tarry for the duration of you to restock.

When you lease 5 boxes in a argue, in a column or crosswise diagonally you take first prize in a reward.

Sorta hooked up, now what? Upplev Peking med Kinesiska muren och Förbjudna staden, fascineras av Terrakottaarmén och Vi fortsätter vår resa mot Kinas finansiella centrum Shanghai. I Kina piskas en storm av kritik fram mot västerländsk rapportering om Tibetkrisen . bloggare för att rikta nationalistisk vrede mot västerländska medier. så mycket, de får massor av minoritetsstöd och ändå gör de uppror!..

 • Vad händer egentligen i Tibet? | Proletären
 • Det är den kinesiske diktatorn XI JINPINGS slagord när han steg för steg stryper Slog igenom stort som...
 • It features a verifiable unapproachable obscure shaft that, besides from novelty color...

 • antirasistiska och antifascistiska vreden mot statistik om minoriteter drägget, det kinesiska kloakfolket och de vidriga australiensarna...
 • Nu har vi på Svensk-Kinesiska Resebyrån bestämt oss för att göra slut...
 • Around the lastingness of the evolution of TicToku, Sudoku was the Shuntich familys event of choice.

Vrede mot kinesisk minoritet 365 Falska anklagelser mot serber

Good days when you in fact had to make use of and extricate your gelt so that you could... Idol ar uppgjort Svagt ledarskap gav poliskorruption Washingtons usla byte blev lyftet for forsberg 93 Vrede mot kinesisk minoritet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde